TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 10. októbra 2020

Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím, ako udalosť v rodine nepredpokladaná a neočakávaná, predstavuje pre rodičov dieťaťa mimoriadnu záťaž. Rodina prežíva životnú krízu spojenú s bolestivým pocitom nenaplneného očakávania narodenia zdravého dieťaťa. Pre rodičov je to jedna z najťažších životných kríz, pretože sa bezprostredne dotýka ich dieťaťa, tej najzraniteľnejšej oblasti ich života. Predstavuje pre nich sklamanie, ktoré je sprevádzané pocitmi úzkosti a beznádeje. Prežívajú krízu rodičovskej identity a stojí pred nimi úloha prijať dieťa také, aké je. Narodením takéhoto dieťaťa sa rodina stáva odlišnou od iných rodín. Táto odlišnosť sa týka všetkých jej členov. Nadobúda inú sociálnu identitu, životný štýl rodiny sa zmení, zmení sa jej chovanie v rámci rodiny, ale aj navonok, voči širšej spoločnosti. Môže priniesť pre rodinu prehĺbenie vzťahov.

Zvládanie tejto záťaže v rodine však závisí od viacerých faktorov. Závisí od  skúsenosti rodičov, ich osobnostných vlastností, veku, zdravotného stavu, kvality ich partnerského vzťahu, počtu detí, druhu a príčina postihnutia. Prístupy ku zvládaniu záťaže môžu mať dvojaký charakter – aktívny a pasívny. Aktívny prístup sa prejavuje úsilím bojovať s neprijateľnou situáciou, hľadať pomoc u lekárov či liečiteľov, zamerať sa na rehabilitáciu dieťaťa. Pasívny spôsob zvládania záťaže obmedzuje schopnosť nájsť prijateľné riešenie, často sa prejavuje formou úteku zo situácie, s ktorou sa rodičia nedokážu vyrovnať. Jej krajným riešením je umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti alebo odchod jedného z rodičov, najčastejšie otca, z rodiny. Spôsobom úniku zo situácie môže byť aj popieranie situácie, keď sa rodičia správajú, akoby dieťa bolo zdravé, alebo jeho problémy sú len dočasné. Je to ich najčastejší spôsob obrany pred ostatnými ľuďmi. Jedným z prístupov môže byť aj prijatie náhradného riešenia, ktorým rodič kompenzuje svoje nenaplnenie rodičovskej úlohy. Môžu rezignovať na možnosť zlepšenia stavu dieťaťa a začať sa venovať niečomu inému, napríklad profesionálnej kariére, čo však môže byť príčinou stagnácie pre dieťa aj v tých oblastiach, v ktorých by inak napredovalo. Druhou možnosťou je nájsť na situácii, ktorá sa nedá zásadným spôsobom zmeniť niečo, čo môže človek ovplyvňovať alebo kontrolovať. Patria sem rôzne zmysluplné činnosti, ktoré rodičia vykonávajú pre svoje dieťa s postihnutím. Ďalšou možnosťou je cielene si vytvárať pozitívne zážitky, prežívať niečo príjemné, urobiť si radosť, odpočinúť si. Patrí sem šport, fyzická práca, záujmy, stretnutia s priateľmi a mnohé iné. Tieto aktivity môžu uľahčovať zvládanie situácie, ale tiež zvyšovať riziko krízy a následného zlyhania. Telesné zdravie a fyzická sila, s ktorými súvisí schopnosť zvládať únavu a nedostatok odpočinku, sú dôležité, pretože starostlivosť o dieťa s postihnutím je dlhodobou záležitosťou a často sa podpíše aj na zhoršení zdravotného stavu človeka, ktorý sa oň stará. Rodičom napomáhajú aj vytvorenie účinného systému pre prácu s dieťaťom. Aj určitý stereotyp, presné naplánovanie každého dňa, pravidelné činnosti s dieťaťom. To, aký postoj rodič zaujme k záťaži vyplývajúcej zo starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím závisí aj od úrovne jeho sebadôvery a sebaistoty. Sebadôvera, v prijateľnej miere, napomáha zvoliť si aktívnejšie spôsoby riešenia, pomáha pri získavaní informácií, odbornej pomoci či duchovnej podpory.

Dôležité miesto tu má širšie spoločenstvo. Na jednej strane je to zdravotnícka pomoc v podobe včasnej intervencie a sociálnej práce s takouto rodinou. Na druhej strane kresťanské spoločenstvo, ktoré môže napomôcť takejto rodine sprevádzaním, counselingom, ktorý využíva aj psychologické postupy. Pomáha rodičom dostať sa opäť do kontaktu so spôsobom vnútorného prežívania náročnej situácie akou je diagnóza postihnutia u ich dieťaťa, a hlbšie jej porozumieť vo svetle viery. Rodičia potrebujú počuť a zažiť, že nie sú ponechaní sami na seba, a keď sú veriaci, že sú naďalej časťou duchovného spoločenstva, ku ktorému sa hlásia. Je pre nich dôležite nájsť niekoho s otvorenou náručou i srdcom, ktorý vypočuje, pochopí, pomôže a sníme utrpenie. Vzájomnosť, ľudský kontakt a stretnutie im vlievajú novú silu a stávajú sa prameňom zmierenia so sebou, s inými a s Bohom. Je to možnosť nového rastu. Je to vlastne sprevádzanie inšpirované odrazom Božieho milosrdenstva. Dôraz je položený na ľudských a duchovných zdrojoch rodičov ako prijímateľov pomoci. Aktivizácia schopnosti vstúpiť do kontaktu s vlastnou duchovnou dimenziou (viera, nádej, túžba modliť sa) a posilňovanie jej pozitívnych prejavov (duch rozhodnosti, vnútorná sila, vytrvalé plnenie rodinných povinností) môžu poskytnúť dôležité zdroje pre efektívnejšie využitie duchovného potenciálu pri riešení životných situácií a tým na zvýšenie kvality života celej rodiny.

Deti s Downovým syndrómom vyrastajúce v rodine, obklopené láskou a rodičovskou starostlivosťou, sa vyvíjajú oveľa lepšie ako tie, ktoré sú hneď po narodení umiestnené do ústavnej starostlivosti. Rodičia, ktorí prijali svoje dieťa bezvýhradne, sa stávajú navyše kvalitnými odborníkmi pri zabezpečovaní včasnej pomoci v rámci potrebných stimulačných cvičení – hrubej a jemnej motoriky, stimulácie reči a neskôr pri zlepšovaní sociability, komunikácie a aktívneho včleňovania do spoločnosti. Dôležitá je pomoc zdravotníkov, psychológov, pedagógov i sociálnych pracovníkov, no bez podpory samotnej rodiny dieťa so zdravotným postihnutím nerozvinie naplno svoj potenciál. No najdôležitejšie je prijatie týchto detí v duchu evanjelia „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14). Aj rodičia a spoločnosť sú povolané prejaviť spolu s Ježišom Kristom svoju nežnú lásku týmto deťom, ktoré ju vedia nezištne a úprimne opätovať, čo je veľkým obohatením.

Zamyslime sa osobne nad našimi postojmi voči zdravotne postihnutým deťom a ľuďom vo všeobecnosti, ako ich dokážeme prijímať.

Spoločne v rodine sa porozprávajme o skúsenostiach, ktoré máme s ľuďmi so zdravotným postihnutím a pokúsme sa vidieť ich v duchu Ježiša Krista, ktorý im venoval vždy osobitnú starostlivosť.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.