TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 22. augusta 2020

17. Prítomnosť muža vo výchove

Úloha muža pri výchove dieťaťa v edukačnom priestore je mimoriadne dôležitá, podobne ako úloha ženy. Ideálnym riešením by bola objektívna vyváženosť skutočnosti, teda zhruba na polovicu. Deti by mali byť schopné komunikovať rovnako s pedagógmi mužského ako aj ženského pohlavia. Bolo by žiaduce, aby mužskí zamestnanci zastávali vedúce postavenie v iniciatívach a činnostiach, ktoré sú charakteristické pre toto pohlavie. Takéto očakávania však nie sú vždy realistické, pretože väčšina učiteľov v tejto sfére sú ženy. Ženy a muži  môžu v takomto úsilí prispieť k špecifickým výhodám, ktoré podporia interakciu a kooperáciu s deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Výrazne sa tak podporí vzájomné podnecovanie, ovplyvňovanie a súčinnosť medzi učiteľmi a deťmi, resp. žiakmi.

Svet ženy a svet muža sú v súčasnosti iné. Ženy prelamujú svoju pevne predpísanú úlohu v manželstve a rodine ako obetujúce sa manželky, gazdiné a matky a začínajú skúšať niečo ako zmenu rolí od „byť tu pre ostatných“ k nároku na „kúsok vlastného života“. Viac sa uplatňuje logický nárok žien na vzdelanie a profesijné presadenie. Už nie je samozrejmosťou rola muža ako jediného živiteľa rodiny. Muži sú viac aktívnymi účastníkmi domáceho života a objavujú sa aj prípady samovychovávateľov. Mnoho mužov hľadá novú „mužskú identitu“. V minulosti preferované jednostranné fixovanie na moc, výkon, prácu a kariéru totiž u nich „prekrylo“ autentický život lásky, emocionalitu a senzibilitu. Od mužov sa očakáva, že  prejavia väčšiu pripravenosť na rovnocenné partnerstvo. To znamená, že úspech párového vzťahu závisí v rozhodujúcej miere od „osobnej zrelosti“ a pripravenosti na osobný rast. Rozdelenie rolí prevzaté v ranom detstve od rodičov výrazne ovplyvňuje uvedomele prežívané správanie. Keďže pôvod tejto psychickej predštrukturalizácie pohlavne špecifických vzorov tkvie v podvedomí, typické spôsoby správania sa môžu reprodukovať z generácie na generáciu samy, proti vôli nositeľov.

Pri analýze učiteľskej profesie, či už v materskej alebo základnej škole zisťujeme viaceré negatívne javy, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu školstva na Slovensku. Medzi závažné problémy, ktoré sa rokmi zvýrazňujú, patria najmä vysoká miera feminizácie, vysoký podiel nekvalifikovaných učiteľov, vysoký podiel učiteľov v dôchodkovom veku, nízke percento absolventov, ktorí po ukončení pedagogického štúdia nastúpia do školských služieb a tiež neatraktívnosť profesie učiteľa v súčasnej pedagogickej realite či už z pohľadu finančného ohodnotenia alebo spoločenského postavenia. Jednotlivé nepriaznivé charakteristiky navzájom súvisia. Je to najmä nízke finančné ohodnotenie a nedocenené spoločenské postavenie, ktoré sú nosnými faktormi prispievajúcimi k pretrvávajúcej absencii maskulinity v školskom prostredí predprimárneho a primárneho vzdelávania. Na základných školách vyučuje až deväťdesiat percent žien, muži sú vzácnosťou.

Aj v rodine je pre dieťa optimálne, keď na výchove participujú obaja rodičia, takže výchova obsahuje mužský i ženský princíp. Dieťa potrebuje k svojmu zdravému vývinu spoznať oba princípy. Obidva princípy sú nenahraditeľné práve tým, že sú kvalitatívne odlišné, ako je odlišné mužské a ženské videnie sveta i myslenie vôbec. Z výskumov realizovaných na Cambridge University je zrejmé, že „ženský“ a „mužský“ typ myslenia sú odlišné, nie identické, v každom prípade biologicky podmienené, pričom príslušné rozdiely sa prejavujú už od raného detstva. Muž a žena majú svoje špecifiká, ktorými sa  vzácne dopĺňajú. Dieťa potrebuje výchovu v úplnej a funkčnej rodine, ponúkajúcej mužský i ženský princíp, aby ich mohlo vidieť a zažiť v rôznych životných situáciách. Ženský princíp oživuje mužský princíp, aby ten mohol vstúpiť do širších sfér tvorby sveta a zároveň bol ochrancom ženského princípu. Nedostatočne vyvinutý mužský princíp je jednostranne pretavený len do moci a narcizmu, ktorý bráni vitalite života iných. Nevyvinutý ženský princíp sa zameriava skôr na chladnú fyzickú dokonalosť, ale bez schopností prijímať, milovať, ošetrovať, utešovať a emočne vyživovať.

Prítomnosť oboch vo výchove napomáha k dozrievaniu mladého človeka, ktorý je schopný prebrať na seba zodpovednosť nielen za seba, ale aj za druhého. V tom spočíva výchova k partnerstvu, pevnému priateľstvu, zodpovednému manželstvu a rodičovstvu, čiže výchova k vzťahom sa stáva predovšetkým výchovou k láske. Kvalitné rodičovstvo a zodpovedné postoje k výchove však možno vybudovať len na pevných vzťahových základoch rodiny/na základe pevných vzťahových väzieb v rodine – na základe priateľstva, partnerstva, vzťahu manželstva, rodičovstva.

Človek „rastie“ preto, lebo na tom pracuje, a aj preto, lebo miluje seba samého a je ochotný darovať sa. Len takouto láskou sa človek nielen povznáša, ale skutočne pomáha aj druhým. Láska je evolučná sila, ktorá je prítomná vo všetkých podobách života, ale u človeka sa najviac prejavuje v sile vzťahov. Výchova k partnerstvu, manželstvu, rodičovstvu sa má stať výchovou k priateľstvu, ku skutočnému otcovstvu, materstvu, má byť darom a spôsobom sebapresahovania. S vekom detí rastie aj časová rezerva pre samotných rodičov a ich voľný čas sa rozširuje. Pre deti v tomto období je stále významnejšia vrstovnícka skupina, priatelia z prostredia školy i mimo nej. Aj „inštitúcia priateľov“ významne stimuluje individuálny a osobnostný vývin dieťaťa. Treba však pripomenúť, že vplyv priateľov sa aj simuluje (pripodobňuje), ba často dokonca pre dieťa niekedy aj nahrádza samotnú rodinu. Z hľadiska emocionality ide o relatívne vyvážené a stabilné obdobie pre rodičovstvo a výchovu. Ťažkosti sa môžu vyskytovať na závere tohto obdobia, môžu sa prejaviť v neistote pri voľbe povolania detí, tiež pri začínajúcom sa postupnom odpútavaní sa detí od rodiny a nadobúdaní väčšieho významu rovesníkov v ich živote.

Osobitne na zamyslenie pre mužov je, či si myslia, že výchova má byť doménou matiek a žien, alebo predsa len si myslia, že by to malo byť v rovnováhe.

Osobitne na zamyslenie pre ženy je, či si myslia, že muži a otcovia môžu výchovu zvládať rovnako dobre ako ony.

Manželia by sa mohli podeliť o svoje skúsenosti, ako na nich vplývala výchova ich vlastných otcov a matiek, a čo si z nej osobitne cenia.

PREČITAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.