TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11)

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11) zdroj foto: pexels.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 3. júla 2021

Svätý Otec František píše v posynodálnej exhortácii Amoris Laetitia v  bode číslo 31, že „súčasná situácia znamená výzvu Ducha Svätého“. Vo výzvach sa prejavuje Duch Svätý, ktorý povzbudzuje, volá a vzýva k novej aktivite. Toto sú rozhodujúce slová, ktoré majú pretaviť súčasnú situáciu na príležitosti duchovného rastu. Nezabudnite, že Pán Boh v krízových situáciách vždy posielal ľudí, ktorí osobitným spôsobom prinášali obnovu a oživenie vnútorného života Cirkvi v neľahkých časoch. Typický je príklad svätého Františka z Assisi, ktorému Boh vnukol: „Choď, František, oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, je rozpadnutý.“ Toto boli slová, ktoré pohli mladým Františkom. Cez tvár Ukrižovaného v kostolíku svätého Damiána i cez ďalšie tváre – ako bola tvár malomocného – Pán mu ide v ústrety, povolal ho a zveril mu poslanie; zbavil ho idolov, ktoré ho izolovali, bezradností, ktoré ho paralyzovali a uzatvárali ho do obvyklej slabosti onoho a priviedli k rozhodnutiu nasledovať ho. Podobne povoláva svätého Ignáca, ktorý sa chcel biť do posledného dychu pri obrne pevnosti v Pamplone, aby sa obrátil a slúži iba Ježišovi Kristovi ako jeho spoločník a združil okolo seba tých, čo by sa chceli vyznačiť v službe Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi pod vedením Svätého Otca. Pripomeňme si, ako povolal svätého Jána Pavla II., aby sa stal misionárom piatich kontinentov, s láskou navštevoval chudobných, chorých a väzňov. Napokon sám chorý do posledného dychu obetoval Bohu svoj život. Duch Svätý vzbudil a vzbudzuje v dnešných časoch sväté manželské páry, ktoré sú schopné žiť podľa viery a byť svedkami krásy, ktorú Boh vložil do manželstva. Dal im silu veľkoryso odpovedať na silné volanie Ducha Svätého.

Z tohto volania Ducha Svätého sa nikto nemôže cítiť byť vynechaný. Prečítajte si slová Františka v n. 31: „Je zdravé venovať pozornosť konkrétnej skutočnosti, pretože „v dejinných udalostiach sa prejavujú aj požiadavky a podnety Ducha Svätého“, prostredníctvom ktorých „Cirkev môže hlbšie vniknúť do nevyčerpateľného tajomstva manželstva a rodiny“. Dejiny Cirkvi nám pripomínajú veriacim cestu, po ktorej kresťanov vedie Duch Svätý. V krízových situáciách dáva schopnosť pochopiť, ktorým smerom sa majú vydať. Pápež tiež používa iný výraz, ktorý má rovnaký význam ako požiadavky Ducha; vnímať všetky tie dramatické situácie, o ktorých hovorili biskupi na dvoch synodách o rodine. Chápe ich ako znamenia čias, ktoré v sebe prinášajú a predstavujú nové výzvy pre pastoráciu rodín. Vystríha pred upadnutím do pasce vyčerpanosti v sebaobranných nárekoch, namiesto toho, aby sme v sebe vzbudzovali misionársku tvorivosť. Znamená to hľadať nové prístupy, nový spôsob myslenia, vytvorenie návrhov a metodík prístupu k ľuďom. Novú angažovanosť každého veriaceho, tak manželských párov ako kňazov, v znovu objavovaní krásy sviatostného manželstva. 

Je to jasná výzva, prestať sa sťažovať a bedákať nad zlou situáciou, alebo sa uzatvárať do privátnej sféry izolujúc sa od zlého sveta. Pochopiť, že súčasná situácia je volaním Ducha Svätého ku kresťanským manželom, aby mohli s jeho silou v konkrétnom živote naplno žiť svoje povolanie a byť vo svete svedkami pôvodnej krásy manželstva a rodinného života. Je čas znovuobjaviť silu manželstva, nestarať sa o jeho dôstojný pohreb. Nikto nemôže byť chladným pozorovateľom toho, čo sa deje. Je čas objavovať manželstvo, objavovať krásu! Je čas vyzdvihnúť krásu manželstva vlastným životom v silnej motivácii nasledovania Ježiša Krista. Svätý Otec zdôrazňuje v bode číslo 57, že: „Veľké hodnoty manželstva a kresťanskej rodiny zodpovedajú hľadaniu, ktoré prekračuje ľudskú existenciu.“ Keď kresťania zdôrazňujú krásu manželstva, ponúkajú všetko a navždy, schopnosť úplného darovania sa, schopnosť darovať sa navždy, idú cestou, ktorá sa skrýva v existencii každej ľudskej osoby.

Ak vidíme veľa ťažkostí, sú to výzvy na uvoľnenie energie nádeje v nás, znamená to  vnímať prorocké sny a nechať sa nimi strhnúť k vzrušujúcej fantázii tvorivosti lásky Je to nádherný obraz. Skúste si domyslieť, čo je to za premenu! Akí majú byť kresťania premeny vidíme v deň Turíc. Vidíme dvanástich apoštolov, ktorí sú zatvorení v hornej miestnosti zo strachu, aby sa chránili. Oni sami po prijatí Ducha Svätého sú premenení, už sa nebránia, ale v dare Ducha ohlasujú Zmŕtvychvstalého Pána. V tomto dare rastie zástup tých, ktorí uverili. Videli ako sa mení život ľudí vďaka pôsobeniu Ducha Svätého; sú svedkami toho, čo Duch robí, keď sa kúsok chleba stane Telom vzkrieseného Krista. Preto možno celkom jasne povedať, že veľa ťažkostí je príležitosťou na uvoľnenie energií nádeje, ktoré sa premenia na prorocké znamenia, transformujúce činy, predstavivosť lásky. Je to ako povedať, že v tomto historickom okamihu, v ktorom sa koná mnoho smerom zničiť rodinu, Duch Svätý vzbudzuje a vzbudzuje kresťanských manželov, ktorí ohlasujú Božiu dobrú správu o manželstve.

Boh nedovolí, aby bol zničený obraz jeho samého, ktorý zjavil ľudstvu, nedovolí, aby zmizol ten svadobný jazyk ženícha a nevestinej lásky, ktorý vždy používal na opísanie svojho vzťahu k ľuďom a Cirkvi. Už synodálni otcovia pripomenuli Kristove slová: «Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou» (Zjv 3, 20). Tak ako pri svojom putovaní cestami Svätej zeme Ježiš vchádzal do domov jej dedín, aj dnes prechádza ulicami našich miest. Vo vašich domovoch zakúšate svetlá a tiene, vzrušujúce výzvy, ale niekedy aj dramatické skúšky. On prináša svetlo a posilu. Tak pôsobia aj príklady svätých, priťahujú, vytvárajú okolo seba spoločenstvo, aké sa vytvorilo okolo svätého Františka z Assisi, alebo svätého Ignáca z Loyoly. Pri svojom obrátení nemysleli na to, že založia rehoľné spoločenstvo, ale iba na Ježiša Krista a jeho nevestu Cirkev, ktorej chceli naplno slúžiť. Duch Svätý ich však viedol v ťažkých časoch k obnove Cirkvi. Napriek všetkým ťažkostiam, vidíme aj dnes kresťanské rodiny, ktoré sa snažia čím hlbšie byť spojené s Kristom a vzájomne sa podporovať v kresťanskom živote. Možno si ich málo všímame vo svojom najbližšom okolí, vo svojej farnosti. To je výzva, aby sa naše farnosti stávali rodinou rodín, ktoré sa vzájomne povzbudzujú v nasledovaní Ježiša Krista.

Pouvažujme nad tým, či v našej rodine naozaj prežívame prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého uprostred našich radostí i starostí. Vpustili sme ho dovnútra, alebo sme ešte ako apoštoli uzatvorení zo strachu v hornej sieni chrániac si svoje súkromie? Túžime po tom, aby nás Duch Svätý pretvoril a urobil svedkami jeho lásky vo svete? Pouvažujme nad tým spoločne v rodine, prípadne i s inými rodinami a podeľme sa o svoju skúsenosť.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Zdravá sebakritika (10)

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 999 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

13 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies