TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9) zdroj foto: pexels.com

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 19. júna 2021

Pokúsme sa ísť hlbšie do druhej kapitoly Amoris Laeitia, ktorá sa venuje mnohým príčinám, ktoré vedú ku kríze manželstva a rodiny. Prvou príčinou je individualizmus. Pápež František v bode číslo 33 upozorňuje: je rovnako potrebné vziať do úvahy rastúce nebezpečenstvo prameniace z vyhroteného individualizmu, ktorý deformuje rodinné zväzky a každého člena rodiny pokladá za samostatný ostrov, takže v niektorých prípadoch preváži predstava o subjekte, ktorý sa konštruuje podľa vlastných túžob, považovaných za absolútno. Napätia vyvolané vyhrotenou individualistickou kultúrou vlastníctva a pôžitku plodia vnútri rodín dynamiku neznášanlivosti a agresivity. Neschopnosť vzájomného dialógu a zlaďovania predstáv a túžob manželov, čo vedie napokon k rozpadu manželstiev.

Druhým prvkom je kultúra vlastníctva, ako ju opisuje bod číslo 39: Na citové vzťahy sa prenáša to, čo sa deje s vecami a so životným prostredím: všetko je skartovateľné, každý používa a vyhadzuje, plytvá a rozbíja, využíva a žmýka, kým sa len dá. A potom zbohom. Konzumný spôsob myslenia a konania sa prenáša aj na vzťahy, ktoré majú uspokojovať potreby, ktoré sa prepočítavajú výdavky a zisky a trvajú, iba ak sú prostriedkom na zahnanie samoty, zabezpečenie ochrany alebo prijatie nejakej služby. Keď sa opotrebujú alebo naštrbia, nie sú hodné reštartu, ale sa jednoducho vyhadzujú, aby sa nahradili novými, ktoré budú lepšie uspokojovať jednotlivé potreby. „To, čo sa stane s objektmi v prostredí, sa prenáša do vzťahov: všetko je na zahodenie, každý z nich sa zbavuje, plytvá a prestáva sa s ním pracovať. Využíva a stláča, kým je to potrebné “.

Tretím prvkom je narcistická citovosť, o ktorej sa v bode číslo 39 píše: Narcizmus robí ľudí neschopnými pozerať ponad seba; ponad vlastné túžby a potreby. Kto však používa druhých, skôr či neskôr skončí použitý, zmanipulovaný a opustený v duchu tej istej logiky. Stojí za povšimnutie, že k prerušeniu vzťahov dochádza často medzi dospelými osobami, ktoré hľadajú istý druh „autonómie“ a odmietajú ideál spoločného starnutia, pri ktorom sa jeden stará o druhého a navzájom sa podopierajú.

Ako štvrtú príčinu uvádza Amoris Laeitia v bode číslo 34 neschopnosť veľkoryso sa darovať. „Dnes je v podstate ľahké zameniť si skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť, ako sa mu zachce, akoby popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, podľa ktorých sa orientujeme; akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo byť dovolené. V takomto kontexte ideál manželstva, so záväzkami výlučnosti a stability, je napokon zničený tým, čo komu práve príde vhod, alebo vrtochmi citovosti. Človek sa bojí osamelosti, túži po priestore ochrany a vernosti, ale zároveň v ňom rastie strach z toho, že uviazne vo vzťahu, ktorý by mohol oddialiť naplnenie jeho osobných ambícií.“ Dokazuje to neustále sa zvyšujúci počet ľudí, ktorí sa rozhodnú žiť sami alebo žijú spolu bez toho, aby usporiadali svoj život sviatostným manželstvom. Častým zjavom v živote dospelých sa stáva akýsi ideál autonómie, úplnej nezávislosti od iných.  

Piatou príčinou je neplnenie si práv a povinností mužov a žien. Muž a žena sú darom, majú konkrétnu úlohu pri budovaní rodiny, a v tejto súvislosti musia byť chránené ich práva a povinnosti založené na ľudskej prirodzenosti stvorenej na obraz Boží. Ide o takú rodovú ideológiu, ktorá radikálne popiera rozdiel a prirodzenú vzájomnosť mužov a žien (AL 56): „Táto ideológia zavádza výchovné projekty a legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú možno časom zmeniť.“ Svätý Otec ďalej píše: „Jedna vec je chápať ľudskú krehkosť a zložitosť života, druhá vec je prijímať ideológie, ktoré si nárokujú navzájom oddeľovať neoddeliteľné aspekty skutočnosti. Neupadnime do hriechu tým, že si budeme nárokovať miesto Stvoriteľa. Sme stvorenia, nie sme všemohúci. Stvorenie nás predchádza a musí byť prijímané ako dar. Zároveň sme povolaní starať sa o našu ľudskosť, čo predovšetkým znamená prijať a rešpektovať ju takú, ako bola stvorená.“  

 V tejto kapitole sú uvedené aj niektoré dôsledky súčasnej situácie: rast počtu stroskotaných manželstiev, rastúci počet rozvodov, neformálnych spolužití,  demografická kríza, rast podielu detí narodených mimo manželstva, sexuálne vykorisťovanie, zneužívanie detí či eutanázia. Pri celkovom pohľade na rodinu neobchádza ani jej sociálnu a ekonomickú situáciu, ktorá je v jednotlivých krajinách odlišná, no objavuje sa nielen vo vypuklej forme, napríklad v chudobných krajinách, ale i v bohatých a rozvinutých. Je to nedostatočná právna ochrana rodiny, nezamestnanosť a nedostatok ľudsky dôstojného bývania, nedostupnosť zdravotníckych služieb, vzdelávania a s ním súvisiaca negramotnosť a neschopnosť uplatniť sa na trhu práce. Drogové závislosti a život na hranici i pod hranicou chudoby. Tieto javy sa nevyhýbajú aj rozvinutým a bohatým spoločnostiam, ku ktorým patrí aj Slovenská republika. S rastom počtu detí v rodine vzrastá riziko upadnutie pod hranicu chudoby, ktoré začína už pri treťom dieťati a s počtom ďalších detí vzrastá a netýka sa to len rodín zo segregovaných  osád. Podobne aj drogové závislosti ohrozujú manželstvo a rodinu.

Svätý Otec však neostáva iba pri popise súčasnej situácie, ale povzbudzuje k jej vyhodnoteniu ako výzvy k starostlivosti o rodinu. Mnohé situácie sa podobajú tej na svadbe v Káne, na ktoré svojim príhovorom reaguje Ježišova matka a on napokon dvojici v kríze dá nové víno, vďaka ktorému z krízy vyjdú posilnení  „Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.“ (Jn 2,1-11).

Spoločne v rodine sa zamyslime nad príčinami kríz a nad tým, ako sme ich doteraz zvládali. Prosili sme o pomoc Pannu Máriu a jej syna Ježiša Krista? Porozmýšľajme, ako by sme mohli krízy zvládať lepšie.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1170 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

10 dní

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies