TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5) zdroj foto: pixabay.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 22. mája 2021

Svätý Otec upriamuje našu pozornosť na spev žalmistu. Objavujú sa v ňom – v dome, kde muž a jeho žena sedia pri stole – deti, ktoré ich obklopujú ako „mládniky olivy“ (Ž 128, 3), plné energie a vitality. Ak rodičia sú základom domu, deti sú „živé kamene“ rodiny (porov. 1 Pt 2, 5). Poukazuje na to, že deti sú darom pre rodičov, ktorý im pomáha vybudovať rodinu. Spolu s nimi túto rodinu v radostiach i starostiach budujú. Tešia sa z každého pokroku svojich detí, z ich učenlivosti a ich úspechy prežívajú ako svoje vlastné, podobne však aj ich neúspechy a choroby berú na seba. Sprevádzajú ich celou cestou života od útleho detstva, cez dospievanie a osamostatňovanie. Sú s nimi, keď si zakladajú svoju vlastnú rodinu, stávajú sa rodičmi a vychovávajú vnúčatá. Po tomto počiatočnom zamyslení sa nám jasne hovorí, že deti sú darom a ako také sú povolané vybudovať veľkú ľudskú rodinu. Treba si odpovedať na otázky. Na čo sú deti v rodine určené? Aby boli zdravé, získali vzdelanie a titul, našli si životného partnera alebo partnerku, uzatvorili manželstvo v Cirkvi, mali deti, aby sa z nich stali prarodičia, a tak si užívali vnúčatá ... Je to možné? Zaiste, no v skutočnosti sú deti určené na to, aby boli súčasťou veľkej ľudskej rodiny. Už v krstnom obrade v obetovaní dieťaťa to rodičia vyslovili slovami: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh“ vyslovujú, že dieťa nechápu ako svoje vlastníctvo, ale ako dar, za ktorý preberajú pred Bohom zodpovednosť a ktoré má im byť na radosť a na osoh svetu, ľudskému spoločenstvu.

V tejto perspektíve vidí Svätý Otec rodinu v rozmere ľudského spoločenstva a spoločenstva  Cirkvi, do ktorého je dieťa začlenené sviatosťou krstu tak ako jeho rodičia, v ktorých je táto sviatosť rozvinutá posvätením ich manželstva a rodiny sviatosťou stavu manželského. Rodinné spoločenstvo je začlenené do veľkého spoločenstva Cirkvi. Božie slovo vyzdvihuje potrebu ďalších hlbších zväzkov; ale ako môže existovať hlbší vzťah ako k matke a otcovi, ktorý je taký hlboký? Existuje! Je to zväzok s Bohom a s bratmi vo viere: zatiaľ čo deti sú zjednotené s rodičmi jediným pokrvným zväzkom a citmi lásky, zväzky viery sú spojené zväzkom Kristovej krvi a lásky Ducha Svätého. Práve tie hlboké rodinné zväzky by mali byť pre rodičov možnosťou a spôsobom pripomínať svojim deťom, že v Cirkvi majú toľko bratov a sestier. Práve nedeľa môže byť  dobrým cvičením, ako sa  zamerať na svojich bratov a sestry vo farnosti, pretože s nimi je jednotlivá rodina povolaná vybudovať skutočnú veľkú rodinu, rodinu rodín. V tejto perspektíve môžeme vidieť rodiny v prvotnej cirkvi. Vieme, že v Novom zákone sa hovorí o „cirkvi, ktorá sa stretá v dome“ (porov. 1 Kor 16, 19; Rim 16, 5; Kol 4, 15; Flm 2). Životný priestor rodiny sa mohol premeniť na domácu cirkev, domáci chrám, na sídlo Eucharistie, prítomnosti Krista sediaceho pri tom istom stole. Nezabudnuteľná je scéna vykreslená v Zjavení apoštola Jána: „Stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (3, 20). Tak sa zobrazuje dom, ktorý vo svojom vnútri ukrýva Božiu prítomnosť, spoločnú modlitbu, a teda aj Pánovo požehnanie. O tom sa hovorí v Žalme 128, ktorý sme vzali za základ dnešného uvažovania: „Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona“ (v. 4 – 5). 

Kresťanská rodina podobne ako v Starom zákone je miestom odovzdávania viery. Svätý Otec hovorí: Biblia považuje rodinu aj za sídlo katechézy detí. Toto žiarilo v opise veľkonočného slávenia (porov. Ex 12, 26 – 27; Dt 6, 20 – 25) a následne bolo podrobne znázornené v židovskej haggade, teda dialogickom rozprávaní, ktoré sprevádza obrad veľkonočnej večere. Navyše žalm vyzdvihuje ohlasovanie viery v rodine: „Čo sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otcovia, nezatajíme pred ich synmi; ďalším pokoleniam vyrozprávame slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. Jakubovi dal nariadenie a pre Izraela vyhlásil za zákon, aby to, čo prikázal našim otcom, zvestovali svojim synom; majú to vedieť aj ďalšie pokolenia, synovia, ktorí sa narodia. Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom“ (78, 3 – 6). Teda rodina je miestom, kde sa rodičia stávajú prvými učiteľmi viery pre svoje deti. Je to akoby „remeselná“ úloha, z osoby na osobu: „A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta [...], odpovieš mu...“ (Ex 13, 14). Tak jednotlivé generácie prednesú svoj spev Pánovi, „mládenci a panny, starci a junáci“ (Ž 148, 12). Spomeňme si ako majú deti rady rozprávania starých rodičov o ich živote, o tom ako prežívali svoje detstvo, akých mali rodičov, ako sa zoznámili a vstúpili do manželstva, ako si založili rodinu. Podľa Božieho slova majú rodičia povinnosť s vážnosťou napĺňať svoje poslanie vzdelávať, ako často učia mudrci Biblie (porov. Prís 3, 11 – 12; 6, 20 – 22; 13, 1; 22, 15; 23, 13 – 14; 29, 17). Deti sú povolané prijať a praktizovať prikázanie: „Cti otca svojho i matku svoju“ (Ex 20, 12), v ktorom sloveso „ctiť“ znamená uskutočňovať rodinné a spoločenské úlohy v ich plnosti, nezanedbávať ich s výhovorkami na náboženské dôvody (porov. Mk 7, 11 – 13). Naozaj, kto si ctí otca, odčiňuje svoje hriechy, „kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady“ (Sir 3, 3 – 4). 

Dôležité pre súčasné rodiny, v ktorých je niekedy problém dovoliť deťom, aby sa osamostatnili a slobodne nasledovali Božie volanie do manželstva, alebo k zasvätenému životu, či kňazstvu, vypočuť si slová Svätého Otca z 18. bodu exhortácie Amoris Laetitia: „Evanjelium nám pripomína, že deti nie sú majetkom rodiny, ale majú pred sebou osobnú cestu životom. Ak je pravda, že Ježiš si o sebe myslí, že je vzorom poslušnosti pozemským rodičom a že je voči nim podriadený (porov. Lk 2, 51), je tiež isté, že ukazuje výber života dieťaťa a jeho samotné kresťanské oprávnenie. môže požadovať odlúčenie, aby si uvedomil svoje zasvätenie sa Božiemu kráľovstvu (porov. Mt 10, 34–37; Lk 9, 59–62). Navyše, on sám vo veku dvanástich rokov odpovedá na výčitku Márie a Jozefa, ktorý má vyššie poslanie, ktoré má dosiahnuť, a to nad rámec svojej historickej rodiny (porov. Lk 2,48 - 50). Preto vyzdvihuje potrebu ďalších hlbších vzťahov aj v rámci rodinných vzťahov: sú to moja matka a moji bratia, ktorí počúvajú Božie slovo.“

Zamyslime sa spoločne v rodine nad tým ako naši rodičia prijali naše osamostatnenie, keď sme im oznámili, že sa chceme vziať. Ako s odstupom času vidíme tento začiatok našej spoločnej cesty, čo nám na nej zo strany rodičov pomáhalo, a čo robilo ťažkosti. V prípade, že už máme dospievajúce alebo dospelé deti, pouvažujem nad tým koľko dôvery im prejavujeme, či by sme boli schopí nechať im toľko slobody, ako ponechali Mária s Jozefom dvanásťročnému Ježišovi, aby mohol zostať v chráme a byť tam, kde ide o jeho Otca. Porozprávajme sa o tom v rodine!

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Casa clásica con sótano.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.