aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | Anna Božková

Novéna za rodiny v Štefanove a na Záhorí

Už čoskoro vo vysielaní

Deň rodiny, spomienka na pápeža sv. Jána Pavla II. pri príležitosti nedožitých 97-mich narodenín i výzvy Fatimy k modlitbe a pokániu sú obsahom 3-tieho ročníka Novény za rodiny k sv. Jánovi Pavlovi II.

Novéna prekračuje hranice farnosti v Štefanove, ľudia z takmer celého Záhoria prichádzajú prosiť svätca našich čias. Vo farnosti majú i Jeho relikviu. Vznik i priebeh Novény Vám priblížime v Rozhovore týždňa s jej iniciátorom, správcom farnosti v Štefanove, v stredu 17. mája o 11:10.