" /> " /> ">

TopTip

O nás

Náš signál sa prvýkrát objavil v éteri 7. apríla 1993. Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri 1994 prijalo súčasný názov "Lumen", čiže "Svetlo".

Poslanie Rádia LUMEN možno vyjadriť týmito slovami:

- Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
- Spoločenstvo na ceste
- Kristove znamenie pre spoločnosť.

Rádio LUMEN je súkromná katolícka rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Našim cieľom je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

S prioritou ohlasovania Božieho slova sa usilujeme vytvárať v našom vysielaní spoločenstvo s jeho usmernením na večnosť. Spoločenstvo s poslucháčmi, s biskupmi, Cirkvou a  medzi nami pracujúcimi v rádiu. Po prirodzenej aj duchovnej stránke.

Médiá nemajú desocializovať, ale resocializovať. Nemajú uzatvárať ľudí do seba a oslabovať vzťahy medzi nimi, ale rozvíjať a upevňovať vzťahy. Rozhlas vidíme ako komunikačný prostriedok s veľkým potenciálom na tvorbu ľudskej, kresťanskej a občianskej komunity.

Týmto spôsobom chceme napomáhať rozvoju farností a diecéz Slovenska. Pomôcť najmä tým ľuďom, ktorí sa pre rodinné okolnosti, vek, zdravie, vzdialenosť v práci, či iné dôvody nemôžu na ich živote úplne zúčastňovať.

Ľudí možno spájať hľadaním spoločných záujmov alebo aj nepriateľa. My chceme spájať ľudí z celého Slovenska, ktorí praktizujú svoju vieru a majú kladný vzťah ku Katolíckej cirkvi. Vieme, že bez Božej pomoci to nie je možné, preto súčasťou nášho úsilia je modlitba a dialóg s cieľom spolupráce.

Evanjelizačný prvok vo vysielaní nášho rádia má práve v tomto živom spoločenstve viery, modlitby, spolupatričnosti, morálnej a hmotnej podpory osobitý ráz osobného svedectva každého jeho člena, jeho dobrého príkladu podporovaného modlitbou a láskou. Lebo "Hľadajúceho" kresťanské hodnoty nepresvedčí ani dobrý rozhlasový program, ak za ním nestojí spoločenstvo vlastníkov, poslucháčov a zamestnancov.

Rovnosť všetkých ľudí. Princíp rovnosti všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie, pôvod pred ľuďmi a Bohom je prirodzeným výsledkom viery biblického človeka.

 

Znamenie Ježiša Krista. Rádio LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a účinnosti jeho učenia. Len tak môže účinne napĺňať svoje evanjelizačné poslanie. Preto sa svojim programom prioritne orientuje na cieľové skupiny: dospelých (sú najpočetnejšou demografickou skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.

Orientácia programu. Znamením sa stávame aj orientáciou na ľudí žijúcich mimo "vrcholu" dnešnej konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, vek alebo viac detí v rodine či zdravotný stav. Chceme byť blízko osamelým a prinášať každému hľadajúcemu Krista. Programom sa orientujeme aj na komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti o nich. Aj o dobre hmotne zabezpečených, ktorí nedeklarujú kariérny úspech ako naplnenie zmyslu života, ale službu druhým.

Spravodajstvo: Je neoddeliteľným prvkom nášho programu so snahou prinášať vyvážené správy zo všetkých oblastí života dôležitých pre našich poslucháčov, aby si mohli sami vytvoriť správny a pravdivý úsudok.

Rodinný život a jeho poslanie v spoločnosti a živote človeka, ochrana ľudského života je ďalšou prioritou nášho rádia.

Hovorené slovo: Program nášho rádia je orientovaný z hľadiska štruktúry na hovorené slovo a oproti ostatným komerčným rádiám na pomerne menší podiel hudby. V jeho skladbe je viac programov vo verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientovaných programov.

Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. Ponúka pocit bezpečia, pripomína osviežujúce momentky mladosti, nevyrušuje pri každodenných problémoch. Z ponuky 9 000 rotujúcich skladieb možno upozorniť na interpretov ako: Duchoň, Gombitová, Matuška, Kirschner, Hammel, The Beatles, Wonder, Mathieu, Bocelli, U2, Cohen, Kapucíni, Continental Singers a ďalší.

 

Reklama v Rádiu LUMEN: Vzhľadom na programovú orientáciu a kresťanské poslanie rádia nie je prioritou jeho činností finančný zisk. Jeho vedenie si uvedomuje, že orientovanie programu rádia na už uvedené cieľové skupiny predpokladá potrebu financovania v podstatnej miere mimo reklamy. Preto rádio oslovuje aj svojich poslucháčov a prosí ich o finančnú podporu, ktorá pravidelne prispieva k rozpočtovej stabilizácii rádia. Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.

Podmienky finančnej stabilizácie: Prioritou zostáva kresťanské poslanie katolíckeho rádia, prioritné cieľové skupiny a tvorba spoločenstva ako výrazného evanjelizačného segmentu.

 

Tradičné hodnoty katolíkov na Slovensku: Vieme, že Slováci sa opierali o isté hodnoty, ktoré ich podržali aj napriek ťažkostiam pretrvali a rozvíjajú sa. Dnes patria do veľkej rodiny národov Európy ako rovnocenný partner.

Tieto hodnoty v našom programe rozpoznávame a rozvíjame: duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a svätého Benedikta - patrónov Európy a patróniek Európy: svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej).

 

Zvláštne miesto patrí úcte k Panne Márii Bohorodičke a k Svätému Otcovi - pápežovi ako Kristovmu nástupcovi.

 

Našim patrónom je svätý Michal Archanjel a na jeho sviatok ho prosíme o ochranu a pomoc.

Programové priority Rádia LUMEN sú vyjadrené v troch námetoch: Spoločenstvo na ceste - Kristove znamenie pre spoločnosť - Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka.

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1170 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

10 dní

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies