TopTip

O nás

Rádio LUMEN od svojich začiatkov po súčasnosť

1993 – 2022

 

Ďakujeme Bohu za jeho udržiavanie, Cirkvi a jej predstaviteľom za založenie a pomoc pri jeho činnosti, ľuďom v ňom za obetavosť a prácu, poslucháčom za spoločenstvo modlitby, priazeň a podporu.

 

 

Profil Rádia LUMEN:

Rádio LUMEN je rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach - diecézach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú. Funguje ako súkromná spoločnosť s licenciou na vysielanie. Konferenciu biskupov Slovenska v ňom zastupuje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský  arcibiskup - metropolita.

 

Poslanie:

  • Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
  • Spoločenstvo na ceste
  • Kristove znamenie pre spoločnosť

 

Rádio LUMEN sa od komerčných rozhlasových staníc odlišuje tým, že jeho formát nie je nasadený výhradne podľa hudobných preferencií segmentu. Jeho prioritným cieľom nie je zisk, ale služba veriacim i hľadajúcim. Vo svojom vysielaní necháva miesto aj pre viaceré poslucháčsky menej atraktívne – menšinové žánre či už z oblasti slova alebo hudby. Manažment rádia využíva vo svojej vysielacej štruktúre fakt, že poslucháči Rádia LUMEN počúvajú túto stanicu takmer počas celého dňa a prelaďujú len zriedka. Rádio je ich životný spoločník. V programovej štruktúre chcú preto nachádzať všetky typy programov od náboženských cez spravodajské, hudobné, umelecké či detské. Bližšie informácie o jednotlivých programoch sa dozviete TU.

 

Pokrytie:

Rozhlasová modulácia sa zo štúdia k jednotlivým vysielačom šíri prostredníctvom satelitu. Signál Rádia LUMEN je dostupný pre všetkých, ktorí vlastnia digitálny satelitný prijímač a to takmer v celej Európe.

Terestriálne pokrytie nájdete na http://www.lumen.sk/pokrytie.html.

Alternatívne je možný príjem Rádia LUMEN v sieti niektorých káblových spoločností, digitálne cez satelit v bloku Slovak – Link a prostredníctvom internetu.

Rádio LUMEN si môžete naladiť aj v sieti DAB+ v digitálnej kvalite.

 

Priestory:

Vysielacie pracovisko Rádia LUMEN pozostáva z jedného vysielacieho štúdia a dvoch nahrávacích štúdií v Banskej Bystrici na Kapitulskej ulici. Okrem toho sú dve regionálne štúdiá  v Košiciach na Alžbetinej ulici a v Bratislave na Kapitulskej ulici.

 

 

Rádio LUMEN kedysi....

S myšlienkou zriadiť slovenské kresťanské rádio prišiel biskup Mons. Pavol Hnilica. Mons. Rudolf Baláž, diecézny banskobystrický biskup, bol v roku 1992 ochotný začať budovať toto dielo. Samotné vysielanie sa začalo 7.apríla 1993. Išlo o Rádio Mária a vysielalo štyri hodiny denne. Signál z antény prvého vysielača neumožňoval príjem ani na území celej Banskej Bystrice.  Ešte bez pevnej programovej štruktúry.

Mons. Rudolf Baláž za bývalého totalitného režimu totiž vydal desiatky MG kaziet, ktoré v danom čase veľmi pomáhali kresťanským spoločenstvám. Keď sa objavila spomenutá ponuka, biskup Rudolf Baláž oslovil ľudí, s ktorými predtým spolupracoval pri nahrávaní kaziet a položil im otázku, či by mali záujem robiť rádio. Išlo o ľudí s technickým vzdelaním, ktorí boli myšlienkou veľmi nadšení. Tak vzniklo  Rádio Mária. Názov mal vyjadrovať kontakt s talianskym kresťanským rádiom „Maria“.[1]

Za prvého riaditeľa bol menovaný František Makovník [2]. Kým on sa staral prevažne o administratívne veci, Peter Varínsky s ďalšími spolupracovníkmi pomocníkmi (treba spomenúť stolára Cyrila Vrbiara) pripravovali v bývalých kanonických bytoch vedľa banskobystrickej Katedrály sv. Františka Xaverského administratívne priestory a štúdio.

Už v máji 1993 začal vznikať pevný denný program, ktorý v lete druhý šéfredaktor ustálil. Tento program, ktorý trval 4,5 hodiny denne, sa vysielal s malými obmenami až do 8.decembra 1994.

Dňa 1. júla 1994 menoval Mons. Rudolf Baláž do pozície šéfredaktora diecézneho kňaza Vladimíra Slováka, ktorý sa po roku stal riaditeľom a konateľom spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. Tento vytvoril nový šesťhodinový denný program, ktorý sa v decembri 1994 predstavil poslucháčom pod novým názvom „Rádio LUMEN„.

Najväčšie časové rozšírenie vysielaného programu priniesla jeseň 1996. Osemnásťhodinový program sa začínal ráno o piatej. Voľne moderované bloky vystriedala o 10.30 repríza večernej diskusnej relácie z uplynulého dňa. Medzi ňou a poludňajšími správami o 12.30 sa zaradila hodinka hudby, ktorá dodnes nesie meno Aperitív. Hitparády sa dostali na 16. hodinu, o 18. hodine začínala duchovná hodinka Emauzy. V jej úvode sa z banskobystrickej Katedrály vysielal priamy prenos bohoslužby slova – prvej polovice sv. omše.

Neskôr sa duchovná polhodinka zmenila na pravidelný prenos svätej omše, ktorý dlhodobo patrí na špičku rebríčka počúvanosti relácií Rádia LUMEN.

September 1997 okrem pravidelného vysielania správ takmer každú hodinu priniesol aj vysielanie v noci. Rádio začalo vysielať nonstop.

Na jar 1997 agentúra AISA odhadla, že Rádio Lumen počúva 6 tisíc poslucháčov a na jeseň toho istého roku 29 tisíc. V januári 1998 agentúra KMG určila počet na 60 tisíc a v máji 1998 NCMK písalo vo svojich výsledkoch prieskumov o 107 tisíc poslucháčoch. Výskumy agentúry MVK z novembra 1999 uvádzajú číslo 191 tisíc poslucháčov, pričom pri zadaní prieskumov ešte nebolo zohľadnené spustenie vysielača pre oblasť Zemplína.
V prieskumoch agentúry AISA  na otázku, čo vedie ľudí k počúvaniu, sa na prvom mieste umiestnila odpoveď, že dobrá hudba (36%), potom pokoj, ktorý vysielanie prináša (25%) a na treťom mieste duchovný rozmer Rádia (20%). 

V marci 1998 Rádio LUMEN otvorilo svoje štúdio v Košiciach. Významným míľnikom v histórii bol aj rok 2002, keď týždňová počúvanosť prekročila hranicu 300 000 poslucháčov. 

V roku 2005 slovenské katolícke rádio rozbehlo tradíciu pútí do Krakova, ktoré sa konali krátko po Veľkej noci každoročne až do vypuknutia pandémie koronavírusu. Prorodinný charakter rádia sa prejavil aj cez rôzne projekty zamerané na rodinný život. Prepojili život v rádiu s vysielaním a aj so zúčastnenými rodinami. 

V roku 2009 začína fungovať už tretie vysielacie pracovisko - štúdio v Bratislave. Od roku 2010 sme po prvý raz získali ocenenie za najväčší podiel slovenskej hudby vo vysielaní rozhlasových staníc na Slovensku. Ocenenie sme niekoľkokrát zopakovali, naposledy v roku 2021. 

Od roku 2014 poznajú Rádio LUMEN poslucháči cez nové logo, ktoré symbolizuje cestu ku Kristovi, ktorý je slnkom (svetlom) nášho života. Logo zároveň naznačuje spoločenstvo, ktoré tvoria na jednej strane ľudia pracujúci v rádiu a na druhej strane poslucháči. Spolu s predstavením nového loga Rádio LUMEN intenzívnejšie vstupuje do online sveta cez novú webstránku a postupne aj cez svoju prítomnosť na sociálnych sieťach.

Vysielanie slovenského katolíckeho rádia je možné len vďaka podpore jeho poslucháčov. Od roku 2016 je založený benefitný klubový systém patrónov Rádia LUMEN, ktorí za svoju podporu získavajú zľavy na služby v rádiu a klubový časopis.

Reagujúc na zmeny v prostredí médií na Slovensku vydáva Rádio LUMEN časopis pre svojich podporovateľov, originálnym spravodajským obsahom plní svoj web a účinkuje na sociálnych sieťach instagram a facebook. V roku 2020 inovovalo svoje podcasty, ktoré sa stali prehľadnejšie pre používateľov a v roku 2021 inovovalo aj zvukovú grafiku vysielania. 

V modernom a rýchlo meniacom sa svete chce byť Rádio LUMEN spoločníkom pre všetkých veriacich ľudí, ale aj poslucháčov túžiacich po hodnotnom programe a príjemnej hudbe z gospelového prostredia a výberovo aj z populárnej hudobnej scény. 


[1] Poznámka autora: práve z tohto talianskeho rádia Maria získal technológie pre slovenské médium o. biskup Mons.  Pavol Hnilica.

[2] Z pracovných dôvodov v tejto stati neuvádzame akademické tituly. Informácie o nich sú v rádiu.

1 TARINA, R. Dozrievanie k dialógu. In Nové Dimenzie. [online]. apríl 1998. roč. 1. č. 3. [citované 18. august 2009]. Dostupné na internete: http://www.kaplnka.sk/dimenzie/apr98/7lumen.htm.

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1170 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

10 dní

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies