Piesne na želanie

Piesne na želanie

Vysielací čas: sobota,nedeľa 16:00 - 17:30

Moderujú: Čelková, Andrea,Novák, Ivo,,Siman, Ján

Chcete potešiť svojich blízkych, priateľov alebo známych? Pekná pieseň, ak je venovaná úprimne alebo z lásky, môže byť vhodným darčekom.

Piesne na želanie

Sobotné a nedeľné Piesne na želanie Rádia LUMEN je 90 minútové hudobno-slovné pásmo zostavené z Vašich písomných gratulácií a hudobných prianí, ktoré vysielame v čase od 16,00 do 17,30 hod.

 

Podmienky odvysielania:

- stručne a čitateľne formulované písomné želanie

- v prípade požiadavky konkrétnej piesne jej správny názov a meno interpreta

- doklad o zaplatení 6 poštovou poukážkou typu H ; členovia Klubu priateľov Rádia Lumen a Ružencovej podpory rozhlasovej evanjelizácie Slovenska 3 a text priania doručený do uzávierky – najneskôr do stredy 12:00 hod. na adresu s heslom „Piesne na želanie“.

Adresa:  Rádio LUMEN, s.r.o., Kapitulská  2, 974 01 Banská Bystrica, heslo „Piesne na želanie“ alebo e-mailom na piesne@lumen.sk.

Ak budete text želania posielať prostredníctvom e-mailu, po odoslaní správy si prosím overte doručenie Vášho želania na telefónnom čísle 048/471 08 10. Taktiež si treba overiť na tomto telefónnom čísle aj doručenie listu poštou, či bol list doručený do času uzávierky.

archív relácie

novšie
12345678910...164
staršie