LUMEN KLUB

Staňte sa aj Vy patrónom Rádia LUMEN!

 

Prihláška do Lumen klubu

Nebeskému patrónovi Rádia Lumen Sv. Michalovi, archanjelovi, sa pridávajú aj zástupy pozemských patrónov. A práve VY môžete byť jedným z nich. Rádio Lumen vás pozýva do Lumen klubu.

 

Čo je Lumen klub?

Nový Lumen klub je spoločenstvo členov a patrónov Rádia LUMEN. Sú to naši priatelia a priaznivci, ktorí chcú využívať benefity spoločenstva, pre ktorých podpora rádia je výsosťou, nie povinnosťou a ktorí sa chcú aktívne zapájať do života rádia.

Lumen klub je pokračovaním Klubu priateľov Rádia Lumen s výhodnejšími benefitmi. Aj naďalej budú finančné dary z klubu slúžiť na podporu vysielania a chodu rádia. Menia sa však benefity pre členov, z ktorých niektorí sa stávajú naši patróni.

 

Kto sú členovia Lumen klubu?

Členovia klubu sú jednotlivci, ktorí o členstvo požiadajú a riadne sa zaregistrujú. Veková hranica pre vstup do Lumen klubu je 15 rokov.

Patróni klubu sú prispievajúci jednotlivci, ktorí o členstvo požiadajú a riadne sa zaregistrujú. Veková hranica pre patróna je 18 rokov.

 

Ako sa môžem prihlásiť do Lumen klubu?

Do Lumen klubu sa môžete prihlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. vyplnením prihlášky na www.lumen.sk
  2. zatelefonovaním na číslo 048/471 08 31
  3. vyplnením prihlášky cez newsletter

 

Ako môžem podporovať Rádio Lumen?

Najcennejšia je pre nás modlitba. Každý člen Lumen klubu sa môže rozhodnúť, či bude podporovať rádio aj finančným príspevkom. Finančný príspevok je dar člena, z ktorého sa stáva náš patrón. Stať sa patrónom Rádia Lumen znamená, že za Vašu hmotnú podporu naše rádio patrí aj Vám. Suma, ktorou ako patrón prispejete na chod rádia je vo Vami zvolenej výške, minimálne však 35 Eur ročne. Maximálna výška nie je ohraničená. Ak sa ako člen rozhodnete neprispievať na rádio, naďalej zostávate členom klubu a môžete využívať základné benefity. Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo preukazu (príp. do poznámky ulicu alebo telefónne číslo, zhodné s prihláškou), číslo účtu v tvare IBAN: SK71 0200 0000 0030 9801 0859.

 

Aké sú benefity pre členov Lumen klubu?

 

Základné benefity pre členov

-       preukaz člena

-       svätá omša za členov každý štvrtok

-       blahoželanie a pieseň venovaná meninovým oslávencom v relácii Pieseň na želanie každú sobotu od 16:00 -17:30

-       50% zľava na Pieseň na želanie

-       facebook poradňa

-       návštevy farností

-       newsletter o novinkách a živote Rádia Lumen

 

Aké sú benefity pre patrónov Rádia Lumen?

 

Bonusové benefity pre patrónov

-       preukaz člena

-       svätá omša za členov každý štvrtok

-       blahoželanie a pieseň venovaná meninovým oslávencom v relácii Pieseň na želanie každú sobotu od 16:00 -17:30

-       50% zľava na Pieseň na želanie

-       facebook poradňa

-       návštevy farností

-       newsletter o novinkách a živote Rádia Lumen

-       poďakovanie v éteri po modlitbe Anjel Pána pondelok - sobotu o 12:00

-       vianočný darček

-       umýsly modlitieb na lumen.sk aktualizované každý deň

-       časopis Lumen klub

-       špeciálny bonus

 

STAŇTE SA AJ VY PATRÓNOM RÁDIA LUMEN!

Ďakujeme

KONTAKTY: Tel. 048/471 08 31, Email: vajcikova@lumen.sk, Adresa: Rádio LUMEN, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica