aktuality

Z domova | | PR oddelenie

Vďaka vám pomáhame rodinám na Slovensku

Z domova

Rádio LUMEN sprevádza rodiny vo vysielaní a aj na víkendových stretnutiach

Z nášho vysielania ste už určite počuli o projekte Rádio LUMEN spája Lumenrodiny. Ide o úspešnú sériu odvysielaných programov a osobných stretnutí s rodinami, s ktorými je Rádio LUMEN dlhodobo v kontakte. Už 12. ročník tejto aktivity sa tematicky venuje vzťahom v rodine (otec a syn, matka a dcéra). Veľký záujem prihlásených rodín, dobré meno projektu a spokojné Lumenrodiny sú dôvodom, prečo tento rok organizujeme už druhé stretnutie Lumenrodín - pre rodiny, ktoré sa z kapacitných dôvodov nemohli zúčastniť na prvom stretnutí. Našu pomoc mnohodetným rodinám sme mohli rozšíriť o druhé stretnutie vďaka mnohým darcom, ktorí prispievajú na chod Rádia LUMEN a vďaka europoslankyni Anne Záborskej, ktorá je dlhoročným garantom projektu.

V novembri (10. - 12.11.) sa Lumenrodiny stretnú vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici. Atraktívnym hosťom bude kňaz Pavol Hudák, ktorý sa venuje mladým ľuďom vo Vysokej nad Uhom, rodisku Anky Kolesárovej. Stretáva sa s mnohými problémami z prostredia rodinného života. Z vlastnej skúsenosti porozpráva o výchove v rodine otec Pavol: "Na prednáške pred prítomnými Lumenrodinami budeme spoločne diskutovať o hraniciach vo výchove. Rodičia musia byť tými, ktorí dávajú deťom aj nepopulárne obmedzenia, pretože ak tak neurobia, deti nie sú správne vychovávané."

O deti sa počas prednášok pre rodičov starajú animátori a pracovníci Rádia LUMEN

Počas programu pre dospelých je zabezpečený program pre deti. Venujú sa im animátori, starší súrodenci a pracovníci Rádia LUMEN. Víkendové stretnutie je zároveň príležitosťou porozprávať sa o vysielaní Rádia LUMEN a tiež osobne s rodinami. Na novembrový pobyt sa so svojou rodinou chystá aj redaktor Ivo Novák. "Ja mám ešte malú rodinku, s manželkou máme jednu dcérku Miriam. Viem, že na stretnutie Lumenrodín chodia naozaj viacpočetné rodiny. A pre mňa osobne je to nielen stretnutím s poslucháčmi, ale aj príležitosťou načúvať rodinám, ktoré sú vo výchove, vo vzájomnej manželskej láske ďalej ako ja. Teším sa na skúsenosti iných rodín a očakávam, že naberieme spolu s manželkou novú vzpruhu do rodinného života," prezrádza moderátor ranných vysielaní a diskusných relácií.

Rodičia dostávajú cenné rady o výchove a navzájom si vymieňajú skúsenosti z rodín

Vo víkendovom programe sú zahrnuté okrem prednášok o výchove detí v puberte, či svedectiev manželského života aj prechádzky v tatranskej prírode. Víkend s rodinami si ako už tradične nenechá ujsť ani riaditeľ Rádia LUMEN otec Juraj Spuchľák: "Každý z nás vyrastá v rodine. Tá je dôležitá napríklad aj pri výchove nových povolaní, ktoré cirkev potrebuje, a je dôležitá, aby bol každý človek naplnený a šťastný. A toto môže v najplnšej miere nájsť práve v rodine. Preto Rádio LUMEN podporuje rodinné stretnutia, organizuje ich a hlavne vďaka europoslankyni Anne Záborskej ich môžeme aj realizovať."

O víkendovom stretnutí Lumenrodín v novembri v Tatranskej Lomnici vás budeme informovať na našom webe lumen.sk, na Facebooku Rádia LUMEN a tiež v našom vysielaní.