TopTip

Novinka: Staňte sa patrónom Rádia LUMEN a získajte wellness pobyt!

Staňte sa patrónom Rádia LUMEN a získajte wellness pobyt!

Ľudia si od nepamäti volili ochrancov, ktorých nazývali patróni. My si volíme VÁS. Pridajte sa k zástupom pozemských patrónov a staňte sa ochrancom vášho Rádia Lumen. Navyše teraz môžete vyhrať exkluzívny relaxačný wellness pobyt v Bardejovských kúpeľoch!

Ako bude súťaž prebiehať?

Ak sa v tomto období aj VY pridáte k tisíckam našich  patrónov môžete získať víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v Bardejovských kúpeľoch. Navyše každý pracovný deň od 05.júna odmeníme v Lumenfóre jedného nového patróna Rádia Lumen knihou Ruže uprostred zimy.

Kniha dokumentujúca putovanie relikviára svätej Terézie z Lisieux po Slovensku v roku 2016 zachytáva všetky putovnícke miesta od Bratislavy, cez Nitru, Kováčovú, Banskú Bystricu, Detvu, Lučenec, Trnavu a okolité obce, Poprad, Košice, Prešov či Vranov nad Topľou takže možno sa v nej nájdete aj vy.

Zo všetkých miest je v knihe veľa fotografií veriacich, ktorí sa prišli k sv. Terezke pomodliť. Autorkou knihy je Alžbeta Hrušovská. Neviete však kedy sa súťaž skončí, a kedy vyhlásime meno výhercu wellness pobytu v Bardejovských kúpeľoch.

Preto neváhajte a staňte sa patrónom ešte dnes!

Kto sa môže stať patrónom Rádia Lumen?

Patrónom Rádia Lumen sa môžete stať tak, že vyplníte online formulár na http://www.lumen.sk/lumen-klub-prihlaska.html, alebo si stiahnete prihlášku do Lumen klubu na http://www.lumen.sk/lumen-klub.html, vyplníte ju a pošlete na adresu vajcikova@lumen.sk  Ak nemáte prístup na internet, o prihlášku môžete požiadať aj na telef.číslach:

048/471 08 12

048/471 08 31

048/471 08 34

Vyplnenú nám ju zašlete, v deň keď ju zaregistrujeme sa stávate patrónom a máte šancu vyhrať vecné ceny. Minimálny vek pre patróna je 18 rokov.

Bardejovské kúpele

Počúvajte nás každý pracovný deň o 9:10 a 14:10 a dozviete sa viac. Vždy o 14:10 vyhlásime výhercu knižnej odmeny. Neviete však kedy budeme hrať o wellnes pobyt. Kľúčom k úspechu je stať sa patrónom Rádia Lumen ešte dnes a výhra môže byť vaša!


PODMIENKY SÚŤAŽE:

Súťaž pre patrónov Rádia LUMEN je určená poslucháčom Rádia LUMEN. Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti prevádzkujúcich vysielanie Rádia LUMEN a spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaže venujú, resp. súťaž usporiadavajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní, alebo na webovej stránke www.lumen.sk. Podmienkou pre účasť v súťaži je minimálna veková hranica 18 rokov. Súťažiaci môže vyhrať maximálne raz za celé obdobie trvania súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stane osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.  Ak sa výherca nemôže, alebo sa rozhodne z vlastnej vôle nezúčastniť sa wellnes pobytu, cenu môže venovať len ďalšej osobe uchádzajúcej  sa o výhru v súťaži. Cena nie je prenosná na iných rodinných príslušníkov. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním….), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote. Účasťou v súťaži súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Poslucháči prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Rádiu LUMEN svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t.j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä so zaznamenaním osobných údajov do písomnej alebo elektronickej formy, a aby boli tieto údaje uchované, a ďalej používané v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaže, prípadne odovzdané partnerom dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy, atď…), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Rádio LUMEN si vyhradzuje právo na používanie takto zistených údajov aj na ďalšie/iné marketingové účely rádia. Rádio LUMEN zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné a rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo poslucháčovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Rádio si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Rádio LUMEN sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách. Tieto všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 5.6.2017

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 25.05.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na máj: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.
  • Úmysel KBS na máj: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre starkú, za obrátenie uja Martina, za oravské centrum mládeže a za kňazov. Renáta
  • Za požehnanie a zdravie pre deti Slávku, Renátu, Petra, Jozefa, Martina a Vanessku. Mamka Anna
  • Za uzdravenie tela a duše pre Róberta a Kvetoslavu, Stanislava a Branislava a Alžbetu, aby sa Pán dotkol ich sŕdc, premenil ich a uzdravil ich duše a dal im spoznať dary Ducha Svätého. Iveta
  • Za zdravie, pokoj a požehnanie pre rodinu Švecovú, Zubekovú. Michal
  • Za obrátenie syna Marka s manželkou Martinou, za prijatie sviatostného manželstva pre nich. Mama
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.