aktuality

Z domova | | Ján Sabol

Spoločenský komentár: Dvojitá kvalita potravín

Z domova

Ilustračná fotografia

V pomyselnom kultúrnom zápase medzi Západom a Východom Európskej únie vytiahli východné krajiny eso z rukáva. Rozdielnu kvalitu potravín a spotrebného tovaru zo Západu, ktoré navonok vyzerajú rovnako ako tie na Západe, podobne stoja, ale nie sú rovnako zdravé alebo účinné.

V časoch už aj tak značnej polarizácie spoločnosti vo vnútri jednotlivých krajín i naprieč svetom, medzi krajinami, keď sa vynárajú staré „zranenia z minulosti“, nie je veľmi rozumné situáciu ešte viac vyostrovať. Rozdielna kvalita potravín ale zamestnáva našich obyvateľov už oveľa dlhšie ako prišli do Európy veľké masy utečencov. Je preto otázkou, prečo sa politici začali zaoberať týmto problémom až teraz, v čase, keď sa západné krajiny snažia doma obmedzovať prácu ľudí z Východu.

Tento týždeň má aj náš premiér Róbert Fico rokovať, ako vyslanec krajín V4, o rozdielnej kvalite potravín a tovaru s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom. Výsledkom by mala byť príslušná zmena legislatívy, aby sa ukončili tieto podľa slov premiéra „neférové praktiky“.

Štát dokáže urobiť pre spotrebiteľov naozaj veľa. Aj vďaka právnej úprave dnes na obaloch potravín nájdeme podrobné informácie o zložení potravín, o mieste, kde boli vyrobené, alebo aj pôvode najmä mäsa, ktoré sa navonok javí ako slovenský výrobok. Ale prikazovať firmám, čo majú na akých trhoch vyrábať, sa zdá byť už príliš veľkým zásahom do pravidiel voľného trhu. Myslím, že nebude až také ľahké nájsť cez túto legislatívnu cestu riešenie, ktoré by bolo to najoptimálnejšie pre našich spotrebiteľov, ale aj výrobcov potravín a spotrebných tovarov.

Veľké medzery tu vidím v pravidelných nezávislých testoch potravín a spotrebných výrobkov z nových členských krajín Európskej únie. Prečo sa u nás pravidelne neporovnávajú domáce pracie prostriedky s tými, čo sa k nám dovážajú zo Západu? Prečo sa tak pravidelne u nás neporovnávajú aj ďalšie spotrebné výrobky? Nemecké nezávislé testy kvality spotrebných výrobkov aj tak majú v testoch väčšinou iba domáce produkty a ich kvalita je navyše rozdielna od tej, ktorá končí na našich pultoch.

Práve túto situáciu by mali využiť ako príležitosť naši výrobcovia, aby spotrebiteľom ponúkli kvalitnejšie a zdravšie alternatívy, čo by mohli potvrdiť aj nezávislé testy. Táto zmena správania spotrebiteľov by pomohla aj našej ekonomike a možno by aj vzbudila záujem západných trhov o produkty z východných krajín. Tie sa na západných trhoch stále nedokážu poriadne presadiť. Pravidelné nezávislé testy kvality našich výrobkov s tými západnými by tomu mohli celkom pomôcť.

Ak ste si ale príliš zvykli na výrobky zo Západu, tak Vám ich odporúčam nekupovať do času, kým zahraničné firmy nezačnú za rovnakú sumu ponúkať aj rovnakú kvalitu. Firmy jednoducho reagujú na zmeny dopytu a podľa nej upravujú aj svoju ponuku.