aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Rádio LUMEN putuje do Lúrd a Fatimy

Novinka

Pútnické miesta Lurdy a Fatima nemusíme bližšie predstavovať. V nasledujúcich dňoch vám prinesieme atmosféru z pútí slovenských skupín v reportážach a priamych prenosoch z miest úcty k Panne Márii:

Redaktorka Anna Božková vo Fatime:

Utorok 12.9.2017 v Lumenáde (06:00 – 11:00) sa v rannej téme budete môcť vyjadriť o tom, aké významné pútnické miesta v Európe ste navštívili vy

Utorok 12.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Rádiorelax (13:30 – 13:50) rozhovor s A. Božkovou o pripravovanej púti s CK AwerTour do Fatimy.

Piatok 15.9.2017 v Rannom spojení (po 8:10) rozhovor s A. Božkovou o pripravovanej púti s CK AwerTour do Fatimy

Pondelok 18.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Cirkev dnes (15:40 – 15:50) – telefonát s A. Božkovou o príchode na miesto a prvých dojmoch z Fatimy

Utorok 19.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Cirkev dnes (15:40 – 15:50) – reportáž A. Božkovej o atmosfére sviečkovej procesie

Streda 20.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Cirkev dnes (15:40 – 15:50) – reportáž A. Božkovej o zájazde do Santiaga de Compostela

Štvrtok 21.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Cirkev dnes (15:40 – 15:50) – reportáž A. Božkovej o zájazde do Bragy a prehliadke baziliky Bon Jesus do Monte a najstaršej katedrály Panny Márie v Portugalsku

Piatok 22.9.2017 v Lumenfóre v rubrike Cirkev dnes (15:40 – 15:50) – reportáž A. Božkovej o dojmoch pútnikov pred návratom domov

Piatok 13.10.2017 Rozhovor týždňa (11:10 – 12:00) – relácia A. Božkovej o celej púti do Fatimy

Vysielanie z Lúrd – 15 slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej
15.09. Inf – 17:30 h. – Informácia v spravodajskej relácii Infolumen
17.09. Inf – 17:30 h. – Informácia v spravodajskej relácii Infolumen
20:30 – 22:00 h – priamy prenos z Lúrd – Mariánska procesia
18.09. Inf – 15:40 h. - Informácia v rubrike Cirkev dnes
09:50 – 12:00 h – priamy prenos z Lúrd – Svätá omša s pomazaním chorých
19.09. Inf – 15:40 h. - Informácia v rubrike Cirkev dnes
08:20 – 09:30 h - priamy prenos z Lúrd – Svätá omša z Massabielskej jaskyne
20:00 – 21:00 h – záznam z Lúrd – Eucharistická procesia
20.09. Inf – 17:30 h. - Informácia v spravodajskej relácii Infolumen
09:20 – 11:00 h - priamy prenos z Lúrd – medzinárodná svätá omša
20:30 – 22:00 h – priamy prenos z Lúrd - Mariánska procesia
21.09. Inf – 15:40 h. - Informácia v rubrike Cirkev dnes
07:50 -09:30 h - priamy prenos z Lúrd – Záverečná svätá omša so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
23.09. Inf – 17:30 h. - Informácia v spravodajskej relácii Infolumen

Vysielanie z Lúrd – 15. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej

Streda 13.9.2017 v Lumenáde (6:00 - 11:00) rozhovor s vysielacím tímom na púti Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd o ich práci počas priamych prenosov.

Štvrtok 14.9.2017 v Lumenáde (6:00 - 11:00) rozhovor s riaditeľom Rádia LUMEN o. Jurajom Spuchľákom o úmysloch jeho putovanie do Lúrd

Piatok 15.9.2017 v Infolumene o 17:30 - základné informácie o púti

Nedeľa 17.9.2017 v Infolumene o 17:30 – správa o príchode pútnikov
20:30 – 22:00 h – priamy prenos z Lúrd – Mariánska procesia

Pondelok 18.9.2017 od 9:50 do 12:00 – priamy prenos z Lúrd – Svätá omša s pomazaním chorých

v Lumenfóre o 15:40 - aktuálne spravodajstvo z púte

Utorok 19.9.2017 od 8:20 do 9:30 – priamy prenos z Lúrd – Svätá omša z Massabielskej jaskyne

v Lumenfóre o 15:40 - aktuálne spravodajstvo z púte

20:00 – 21:00 – záznam z Lúrd – Eucharistická procesia

Streda 20.9.2017 od 9:20 do 11:00 - priamy prenos z Lúrd – medzinárodná svätá omša

v Infolumene o 17:30 - aktuálne spravodajstvo z púte

20:00 – 22:00 – priamy prenos z Lúrd - Mariánska procesia

Štvrtok 21.9.2017 od 07:50 do 9:30 - priamy prenos z Lúrd – Záverečná svätá omša so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

v Lumenfóre o 15:40 - aktuálne spravodajstvo z púte

Sobota 23.9.2017 v Infolumene o 17:30 - správa o ceste domov na Slovensko

Sobota 7.10.2017 v relácii Od ucha k duchu (sumár z 15. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd)

 

Prežite s nami vo vysielaní Rádia LUMEN neopakovateľné zážitky z mariánskych pútnických miest Lurdy a Fatima!