aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | Ján Heriban

Pracovné nasadenie združenia Divé maky

Už čoskoro vo vysielaní

Ilustračná fotografia

O Rómoch sa často hovorí, že len zneužívajú sociálny systém a nič nerobia. Sú však medzi nimi aj mladé talenty, ktoré chcú na sebe pracovať, ale potrebujú podporu. Tú im poskytuje napríklad občianske združenie Divé maky. S jeho manažérkou Máriou Potočárovou Rybaričovou sa porozprávame aj o rúcaní bariér a o tom, prečo sa rómskym talentom treba venovať.

Počúvajte Občana s Jánom Heribanom, v utorok, 29. augusta o 11:10 hod.