aktuality

Z domova | | Vladimír Šosták

Pôstne zamyslenie: Prečo Boh stvoril možnosť zla?

Z domova

Na fotografii je Vladimír Šosták

Možno aj vás neraz napadla otázka: Prečo Boh stvoril možnosť zla? Prečo Boh nestvoril hotového a dokonalého človeka? V knihe Genezis čítame: Boh nechal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov. Medzi nimi je aj strom poznania dobra a zla. Nechal vyrásť... - nikde nie je napísané, že On ho zasial. A osobne som presvedčený, že On ho nezasial, a to na základe viacerých skutočností.

V prvom rade od Boha nepochádza žiadne zlo. Boh ho iba zviditeľňuje, respektíve zviditeľňuje jeho následky, aby sme ho zbadali a uznali, že je to zlo. Boh nikdy nepovedal: Buď svetlo a buď tma; povedal iba: Buď svetlo! Ďalším dôvodom je skutočnosť, že za stromom poznania dobra a zla sa neukrýva Boh, ktorý by chcel takto skúšať človeka, ale diabol, ktorý ho pokúša. A napokon na konci Biblie je spomínaný už iba jeden strom: strom života, lebo všetko, čo Otec nezasial, anjeli vytrhnú aj s koreňom – hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu. A v podobenstve o pšenici a kúkoli je napísané, že prichádza nepriateľ a seje ten kúkoľ, ktorý bude na konci hodený na oheň. Nepriateľ ho seje...

Prečo je táto otázka dôležitá? Lebo Boh stvoril prvých ľudí ako milovaných a dokonalých, stvorených na svoj obraz. Keď potom, aj po páde do hriechu, vyzve ľudí: Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý, tak si celkom neviem predstaviť, žeby ich na počiatku nebol stvoril ako svätých, dokonalých a s Bohom zjednotených; hoci nie hotových.

Táto otázka a odpoveď na ňu je dôležitá kvôli tomu, lebo si pri nej môžeme uvedomiť, že aj keď padol anjel, ktorý sa snažil strhnúť k rebélii voči Bohu aj človeka, človek nemusel padnúť. Stačilo, aby Adam robil to, čo mu Boh kázal. Celé to stálo na tom, či človek uverí Bohu; čo neznamená nič iné, ako to, že ho poslúchne, že bude dôverovať Bohu a jeho slovu.

Každé úprimné pokánie začína práve od tejto dôvery. Ježišu, dôverujem Ti!