aktuality

Z domova | | Vladimír Šosták

Pôstne zamyslenie: Kajajte sa! Verte evanjeliu!

Z domova

Na fotografii je Vladimír Šosták

Evanjeliá nielen začínajú výzvou na pokánie, ale nimi aj končia. V Lukášovom evanjeliu Ježiš vysvetľuje emauzským učeníkom: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. (Lk 24,44-47)

Komu adresoval výzvu k pokániu Ján Krstiteľ, aj sám Pán Ježiš? Ak sme si poukázali na to, že pokánie znamená vrátiť sa na Božie cesty, tak pohanské národy nemohli vedieť, k čomu sa majú vrátiť. A je adresovaná Izraelu a je adresovaná cirkvám, respektíve ich vodcom; – stačí nahliadnuť do 2. a 3. kapitoly Zjavenia svätého apoštola Jána. Musíme sa však pýtať, prečo je stále aktuálna výzva k pokániu a prečo bude aktuálna aj na konci sveta? Odpoveď by mohla znieť takto: Lebo tak ako vo vyvolenom národe vyrástli mnohé náboženské systémy ako: farizeji, saduceji, eséni, herodiáni, zelóti a podobne, ktorí viac zdôrazňovali svoje učenie ako Božie Slovo, tak je tomu aj v cirkvách.

Vždy bolo, je a bude tak problémom Izraela ako aj cirkvi, že zabúda na Božie slovo a uprednostňuje vlastné náboženské tradície a zvyky. Ježiš to svojim súčasníkom vyčítal citujúc Izaiáša: Darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.

Výzva k pokániu, čiže k obráteniu a návratu naspäť k Božiemu vedeniu bola a je predovšetkým pre vodcov a členov vyvoleného národa a cirkvi. Pre pohanov, alebo ak chcete pre ľudí mimo Izraela a cirkvi, tu bola a je iná výzva: Uverte tomu, že je tu Boh, ktorý stvoril tento svet a človeka v ňom a ktorý sa stará o svoj ľud! Na popolcovú stredu sme tieto dve výzvy spojili: Kajajte sa ... a verte evanjeliu!

Nech aj dnešný deň je odpoveďou na to, čo táto výzva pre nás znamenala?