TopTip

Z domova: Pôstne zamyslenie: Kajajte sa! Verte evanjeliu!

Pôstne zamyslenie: Kajajte sa! Verte evanjeliu!

Na fotografii je Vladimír Šosták

Evanjeliá nielen začínajú výzvou na pokánie, ale nimi aj končia. V Lukášovom evanjeliu Ježiš vysvetľuje emauzským učeníkom: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. (Lk 24,44-47)

Komu adresoval výzvu k pokániu Ján Krstiteľ, aj sám Pán Ježiš? Ak sme si poukázali na to, že pokánie znamená vrátiť sa na Božie cesty, tak pohanské národy nemohli vedieť, k čomu sa majú vrátiť. A je adresovaná Izraelu a je adresovaná cirkvám, respektíve ich vodcom; – stačí nahliadnuť do 2. a 3. kapitoly Zjavenia svätého apoštola Jána. Musíme sa však pýtať, prečo je stále aktuálna výzva k pokániu a prečo bude aktuálna aj na konci sveta? Odpoveď by mohla znieť takto: Lebo tak ako vo vyvolenom národe vyrástli mnohé náboženské systémy ako: farizeji, saduceji, eséni, herodiáni, zelóti a podobne, ktorí viac zdôrazňovali svoje učenie ako Božie Slovo, tak je tomu aj v cirkvách.

Vždy bolo, je a bude tak problémom Izraela ako aj cirkvi, že zabúda na Božie slovo a uprednostňuje vlastné náboženské tradície a zvyky. Ježiš to svojim súčasníkom vyčítal citujúc Izaiáša: Darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.

Výzva k pokániu, čiže k obráteniu a návratu naspäť k Božiemu vedeniu bola a je predovšetkým pre vodcov a členov vyvoleného národa a cirkvi. Pre pohanov, alebo ak chcete pre ľudí mimo Izraela a cirkvi, tu bola a je iná výzva: Uverte tomu, že je tu Boh, ktorý stvoril tento svet a človeka v ňom a ktorý sa stará o svoj ľud! Na popolcovú stredu sme tieto dve výzvy spojili: Kajajte sa ... a verte evanjeliu!

Nech aj dnešný deň je odpoveďou na to, čo táto výzva pre nás znamenala?

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 25.05.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na máj: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.
  • Úmysel KBS na máj: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre starkú, za obrátenie uja Martina, za oravské centrum mládeže a za kňazov. Renáta
  • Za požehnanie a zdravie pre deti Slávku, Renátu, Petra, Jozefa, Martina a Vanessku. Mamka Anna
  • Za uzdravenie tela a duše pre Róberta a Kvetoslavu, Stanislava a Branislava a Alžbetu, aby sa Pán dotkol ich sŕdc, premenil ich a uzdravil ich duše a dal im spoznať dary Ducha Svätého. Iveta
  • Za zdravie, pokoj a požehnanie pre rodinu Švecovú, Zubekovú. Michal
  • Za obrátenie syna Marka s manželkou Martinou, za prijatie sviatostného manželstva pre nich. Mama
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.