aktuality

Z domova | | Vladimír Šosták

Pôstne zamyslenie: Byť ako Boh

Z domova

Ilustračná fotografia

Človek, rovnako ako aj anjel, má jeden základný problém: je stvorením stvoreným na Boží obraz a Božiu podobu. A keďže Boh je neopísateľne úžasný, dokonalý, krásny, nekonečný, veľkolepý, múdry – inteligentný, tak podoba týchto jeho atribútov sa v rôznom stupni odráža aj v človeku. S tým je však spojené aj nebezpečenstvo myslieť si, že je to jeho vlastníctvo a jeho schopnosť. Ináč povedané: najväčším problémom človeka, i anjela, je prijať pozíciu stvorenia a nehrať sa na boha.

Byť ako Boh... Je to výzva k nasledovaniu alebo pokušenie? Na jednej strane vnímame trúfalosť človeka hrať sa na Boha a na druhej strane počúvame výzvu z úst samotného Boha v knihe Levitikus: Buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý; ako aj samotného Ježiša v slovách: Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Čo je pokušenie a čo je výzva.

Byť ako Boh sa stáva pokušením, ak človek sa stavia do pozície, že chce rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Diabol človeka pokúša práve pre toto, a pritom utrúsi aj kúsok pravdy. Taktika Satana totiž nie je nikdy predstavovať zlo tak, aby ono bilo do očí ako zlo. Jeho taktika je miešať dobro a zlo – tak sa volá aj ten strom; miešať pravdu s klamstvom; miešať svetlo s tmou.

Byť ako Boh sa pre nás stáva výzvou k nasledovaniu vtedy, ak ju chápeme ako pozvanie k zjednoteniu sa s ním; ak ju chápeme ako výzvu zomrieť svojvôli, aby On cez nás mohol pôsobiť. Byť ako Boh, respektíve podobať sa Bohu je svätou túžbou, ktorá je podobná túžbe malého dieťaťa, ktorý túži byť taký ako jeho ocko alebo mamka.

Byť ako Boh však predovšetkým znamená, že Ježiš žije vo mne i v Tebe.