aktuality

Z domova | | Marketing

Podporte vysielanie Rádia LUMEN poukázaním 2 % z dane z príjmov

Z domova

 

Milí poslucháči Rádia LUMEN,

nezisková organizácia PRE LUMEN sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.Po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb ste oprávnený predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe.


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:1. ZAMESTNANEC používa:

o  Tlačivo - VYHLÁSENIE NA STIAHNUTIE, a

o Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov na rok 2017 (editovateľné DOC)


2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a.)  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Potvrdenie o podaní daň. priznania FO typ A


b.)  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie o podaní daň. priznania FO typ B3.  POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):


a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)4.   PRÁVNICKÁ OSOBA používa:

o Daňové priznanie právnických osôb

o Potvrdenie o dani z príjmov POÚdaje na vyplnenie daňového priznania:

Názov:  PRE LUMEN, n. o.

Sídlo: Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica

IČO:  31 908 471

Právna forma: nezisková organizáciaVyhlásenie predkladajte svojmu miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.


Srdečné Pán Boh zaplať za Vašu podporu!