aktuality

Z domova | | Ján Sabol

o. Ján Kočerha: „Som vďačný Bohu za cestu povolania“

Z domova

Otec Ján Kočerha

Svedectvo o svojej ceste za kňazstvom o. Jána Kočerhu sa začína spomienkou na mamu. Tento gréckokatolícky kňaz pochádzajúci z obce neďaleko Michaloviec teraz pôsobí v Slovenskej gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Prahe v Čechách.

„Môžem povedať, že jej modlitby pociťujem denne. Viedli ma od narodenia k viere u nás v Starom, dedinke, kde bolo 100 percent katolíkov. Žilo sa tam po kresťansky, do kostola sa chodilo nielen v nedeľu, ale aj cez týždeň. Už od malička som miništroval. Takže pobyt v kostole alebo na fare bol pre mňa niečím prirodzeným.“

V čase maturity to vnímal ako samozrejmosť, že si podal prihlášku do seminára, pretože sa chcel stať kňazom. Táto cesta však bola trocha zložitejšia, ako si otec Ján dokázal sám predstaviť. „Keď sa na ňu pozriem spätne, som za ňu vďačný a Boha na tejto ceste určite vidím a môžem mu ďakovať, že som dnes na tomto mieste a slúžim v tomto chráme“.

Otec Ján nastúpil do rímskokatolíckeho seminára v Spišskom Podhradí. Doma mu zrejme zabudli povedať, že je gréckokatolík a ani nemal povedomie o svojej cirkvi. Cesta za kňazstvom mu potom priniesla odpoveď na jeho aj ďalšie otázky. Po dvoch rokoch v kňazskom seminári na Spiši zareagoval na ponuku vtedajšieho plzenského biskupa Františka Radkovského a s ďalšími spolubratmi potom študoval v Prahe.

Ako sa z otca Jána stal gréckokatolícky kňaz a ako mu Boh poslal do cesty jeho manželku, to sa dozviete v archíve Rádia LUMEN na adrese http://lumen.sk/archiv.html v rubrike Boh v mojom živote z 5.7.2017.