aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Kde nás najbližšie stretnete? V Smižanoch!

Novinka

redaktor Ivo Novák v Smižanoch v júni 2016

Práve v Smižanoch, v blízkosti Svätyne Božieho milosrdenstva sme v júni 2016 po prvý raz zbierali úmysly modlitieb do nášho vysielania od pútnikov. A práve na toto miesto úcty k Božiemu milosrdenstvu sa chceme vrátiť znova v nedeľu 23.4.

Pri stánku Rádia LUMEN si budete môcť dať zapísať úmysly vašich modlitieb. My potom chceme práve na vaše úmysly obetovať modlitby Anjel Pána a Ruženec v našom vysielaní. Túto službu poskytujeme zadarmo všetkým, ktorí prídu na púť do Smižian ako vďaku za vašu priazeň. Navyše priamo v Smižanoch sa budete môcť stať aj patrónmi Rádia LUMEN, prípadne členmi nášho nového LUMEN klubu. Tešíme sa na vás v nedeľu 23.4!

Výber z nedeľného programu púte v Smižanoch 23.4.:

10:30 - slávnostná svätá omša, celebruje J. E. Mons. Henryk Józef Nowacki, bývalý apoštolský nuncius na Slovensku

13:30 - hudobno-poetické pásmo

15:00 - hodina milosrdenstva

16:00 - svätá omša, celebruje Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ Rádia LUMEN

Kompletný program: