aktuality

Z domova | | Ján Sabol

Eva Hreusová: K Ježišovi ma priviedla Panna Mária

Z domova

Na fotografii je Eva Hreusová

Príbeh pani Evy sa začína v auguste 2010. Mali naplánovanú z jej farnosti púť do Medžugorja. „Mali sme odchod v nedeľu poobede. Ale v sobotu som spolu s našou rodinou mala ísť na splav Hrona“, hovorí pani Eva. Už dva týždne pred rodinnou tradíciou asi dvadsiatich príbuzných mala veľké obavy a nič z tým nerobila. Deti ju upokojovali, že bude mať vestu a raft sa nikdy neprevráti.

„Prišli sme do Brusna a pri pilieri pod mostom nám prišiel do cesty kajak, my sme to nevedeli vybrať, raft sa prevrátil a ja som sa dostala do mútnej vody. A medzi pilierom a pod raftom som ja bola zakliesnená vo vode...“ Pani Eva si opakovala, že sa utopí, ale po chvíli si spomenula na Pannu Máriu a sľúbila jej, že jej bude na púti z celého srdca ďakovať, ak ju zachráni.

Keď prišla do Medžugoria, prvé jej kroky viedli na Podbrdo a tam jej ďakovala z celého srdca tak, ako najúprimnejšie vedela. Po asi dvoch dňoch sa zobudila v noci, sadla si na posteľ a cítila krásnu neopísateľnú vôňu. Otvorila okno a zisťovala, odkiaľ asi prichádza. Spomenula si, že takto sa prihovára aj Panna Mária. „A to je asi pre mňa čas na obrátenie alebo čas milostí. A vtedy som si povedala. Dobre, Panna Mária, naozaj sa musím obrátiť. Budem niečo so sebou robiť“, spomína pani Eva.

Na ďalší deň pristúpila k svätej spovedi a cítila v srdci veľmi veľkú bolesť a hanbu. S ružencom v rukách chodila ulicami, až prišla k plastike Ježiša a modlila sa a odprosovala. „...Bozkala som nohy Pána Ježiša a vtedy som pocítila veľký pokoj v srdci.“

Celé svedectvo pani Evy Hreusovej nájdete v našom archíve na adrese http://lumen.sk/archiv.html v rubrike Boh v mojom živote 08.03.2017.