aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Ako vrcholia prípravy na 14. púť do Krakova

Novinka
Nesedeli sme síce na pohovke, ale to nám nebránilo, aby sme sa opýtali generálneho riaditeľa o. Juraja Spuchľáka na vrcholiace prípravy májovej púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

14. Rozhlasová púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove je predo dvermi. Koná sa v jubilujúcom roku 25. výročia existenice Rádia LUMEN. Bude týmto momentom pretkaná?

Toto výročie rádia sa určite odrazí aj v celej tohtoročnej púti. Ale zdá sa, že sa na púti svojím spôsobom aj zavŕši poďakovanie Pánovi za 25 rokov vysielania – chceme do rozhlasovej kaplnky totiž priniesť z Krakova relikvie svätej sestry Faustíny prvej kategórie.

Otec biskup Marek Forgáč je hlavným celebrantom. Prečo voľba padla práve naňho?

Priznávam, že našim záujmom je vždy obohatiť púť o prvok Novosti. Pozvať otca biskupa, ktorý ešte na púti nebol. A teda pre nedávno biskupskú koncentráciu ani nemohol. :-)
Podstatnejšou prioritou vo voľbe však bol aj vek – a skutočnosť, že sa tak skôr všetci v jeho prítomnosti stotožníme s výzvou duchovne sa pripraviť na svetové stretnutie mládeže v Paname a aj v jednotlivých diecézach Slovenska a sveta. Že budeme myslieť na mladých – veď terajší otec biskup Marek vyšiel z radov kňazov ako skúsený duchovný vodca a pastier mladých.

Organizovať púť už po štrnástykrát je záväzok, ale môže sa to zdať aj ako samozrejmosť. Čo sa podarilo zabezpečiť doteraz, prípadne je pred vami ešte nejaká výzva?

Doteraz sme zabezpečili celú organizáciu, musíme dotiahnuť ešte otázku liturgických textov, liturgický spev, asistenciu už máme zabezpečenú. Okrem toho niektoré záležitosti pre sprevádzanie pútnikov počas púte na miesta, na ktorých ste viacerí ešte neboli v areáli svätyne a potom aj niektoré administratívne záležitosti, ako kontakt na slovenského Policajného atašé v Poľsku – vzhľadom na množstvo autobusov a osobných áut, ktoré prídu na územie Krakova.
Môžem povedať, že vďaka spolupráci a činnosti našich kolegov sme hlavné záležitosti púte už zabezpečili.

Program má svoju stabilnú štruktúru, ale jednou z noviniek priamo v areáli Sankturária je umiestnenie stánku Rádia LUMEN na viditeľnejšom mieste. Novinkou majú byť aj sprievodcovia v Pamätnej izbe Sv. Faustíny, v kaplnke Božieho milosrdentsva, v slovenskej kaplnke a v Centre Jána Pavla II., ktorí od 13-14tej hodiny budú vítať návštevníkov a ponúknu sprievodné slovo o týchto vzácnych miestach. Chystáte ešte niečo výnimočné?

Chceme lepšie pripraviť sprievod s obetnými darmi, ukázať duchovnosť Rómov a zároveň prijať od nich službu pri speve a hudobnom vystúpení, prevzatie relikvií, ktorý som spomínal.

Katolícka rozhlasová púť Rádia Lumen v poľských Lagiewnikoch je najväčšia zahraničná púť Slovákov v Krakove. V čom podľa vás spočíva taký silný záujem o tieto duchovné obnovy? A čo by ste odkázali všetkým, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, aby prišli?

Stretnutie spoločenstvo pred Kristom je pre nás veľmi dôležité ako pracovníkov rádia, pretože potrebujeme aj my povzbudenie vo Viedni a v dobrom príklade modlitby, je to služba aj personálu Svätyne v Krakove vo viere a povzbudenie, potom je to duchovné spojenie s tými, ktorí nás počúvajú doma pri rozhlasový prijímačoch a ovocie modlitby, úcty k Božiemu Milosrdenstvo je výrazná odpoveď na ťažkosti dnešnej doby a jej výzvy. I trápenia ľudí.
Prosím, nerozhodujte sa dlho, ale príďte s nami. Vaša účasť doteraz len potvrdzuje, že stále viac sa vieme radovať a ďakovať Milosrdenstvu Ježiša Krista.