Špeciálna relácia - Krakov 2024 04.05.2024

17. ROZHLASOVÁ PÚŤ DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA; Téma: Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby v príprave na Jubileum 2025 - Čelková Andrea,Jurčaga Pavol,Ondrejková Jana