Svetlo nádeje 26.03.2023

Ples radosti (reportáž z podujatia, na ktorom sa zúčastnili ľudia bez domova a rodiny v kríze) - Čigášová Mária