ÚV hovor 09.12.2022

Vyvlastňovanie (kto môže vyvlastniť majetok občana Slovenska a za akých podmienok) - Čigášová Mária