Svetlo nádeje 30.10.2022

Sigord – centrum rómskej misie - Čigášová Mária