Emauzy - mimoriadny záznam - Bratislava 22.10.2022

VIII. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu -