Pútnický víkend 07.10.2022

Reportážna návšteva Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej v deň liturgickej spomienky na Ružencovú Pannu Máriu -