Od ucha k duchu 20.08.2022

Daruj dobrý skutok - projekt Slovenskej Katolíckej charity a Rádia Lumen - Pomoc deťom prostredníctvom zbierky školských pomôcok, sociálneho štipendia a rozvoja vzdelávania. - Jurčaga Pavol