Pútnický víkend 12.08.2022

Posledné miesto odpočinku J.Em. Mons. Jozefa kardinála Tomka - krypty Dómu svätej Alžbety v Košiciach -