ÚV hovor 04.02.2022

Rómska misia na Sigorde - Čigášová Mária