Pútnický víkend 01.10.2021

Púť v Obišovciach - Baldovský Andrej