Karmel 10.01.2021

Nemáme v tom hokej. Cirkev a medzinárodné spoločenstvo. Hostia: Vanda Tuchyňová novinárka a Richard Staníček diplomat - Jurčaga Pavol