Karmel 11.10.2020

Nemáme v tom hokej - séria diskusií o vzťahoch medzi Cirkvou a spoločnosťou.Hostia: Anna Verešová riaditeľka sekcie rodinnej politiky na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny a Zdeno Pupík riaditeľ Inštitútu Communio - Jurčaga Pavol