História a my 27.08.2020

Akcia R zameraná na likvidáciu ženských reholí na Slovensku - Čelková Andrea