Občan 07.04.2020

Ako pandémia koronavírusu ovplynila činnosť Domovov sociálnych služieb, Súkromného centra pre autistov v Žiline Bánovej a Poradenského centra Femina. - Kavecká Júlia