Karmel 09.02.2020

Nemáme v tom hokej. Séria diskusií o vzťahoch medzi Cirkvou a spoločnosťou. - Jurčaga Pavol