Špeciálna relácia - Keď núdzny potrebuje pomoc. 24.12.2019

Hosť na Štedrý deň: prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Jurčaga Pavol