TopTip

Vernosť posvätnej Tradícii

Vernosť posvätnej Tradícii

Neporušená kontinuita Tradície sa uskutočňuje v liturgickom živote Cirkvi a v náukách cirkevných otcov, ktorých svedectvo o pravde sa nezakladá na ľudských spomienkach, ale na živej a neprerušenej skúsenosti so Svätým Duchom.

Stálosť tejto skúsenosti v kresťanskej komunite je ochranou našej vernosti apoštolskému učeniu, dedičstvu cirkevných otcov a učeniu Cirkvi, čo posilňuje našu nádej v prísľub budúceho veku.

Vernosť Tradícii je vernosťou novému životu v Kristovi, ktorý bol odovzdaný Svätým Duchom apoštolom a od nich biskupom, presbyterom, diakonom a všetkým veriacim.

Prvé kresťanské komunity uchovali a odovzdali apoštolské učenie; ohlasovali Božie slovo a žili podľa neho (porov. Flp 2, 6-11), pričom sa vytrvalo zúčastňovali „na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42).

Hlavne pri „lámaní chleba“ kresťania spoznávali naplnenie evanjelia a prítomnosť Krista medzi nimi (porov. Lk 24, 31). Zároveň zvestovali príchod budúceho veku. Konali tak, že hoci žili na tomto svete, už neboli „z tohto sveta“ (porov. Jn 15, 19; 17, 14).

Tieto slová možno plne aplikovať na dnešnú Cirkev, ktorá v sebe udržiava apoštolskú Tradíciu. Podľa príkladu apoštola Petra Cirkev neprestajne volá všetkých ľudí k pokániu a krstu, ktorým dostávajú dar Svätého Ducha: „Lebo to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povoláva Pán, náš Boh“ (Sk 2, 39).

Veriaci dostávajú predzvesť týchto udalostí a príchodu Božieho kráľovstva v Najsvätejšej Eucharistii, kde sa uskutočňuje stretnutie a spoločenstvo Boha a ľudstva. Toto je obsah Tradície, podľa ktorej Cirkev žila v apoštolskej dobe, žije dnes a bude žiť aj v budúcom veku.

Cirkev verí a učí:

Posvätná tradícia a Sväté písmo navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa ... smerujú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slovo, keďže bolo napísané z vnuknutia Svätého Ducha; a posvätná Tradícia zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pán a Svätý Duch zveril apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom, aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.

Na základe Svätého písma Cirkev stanovuje pravdu ústnej Tradície, ktorá zasa vykladá a vysvetľuje Sväté písmo. Ústna Tradícia je vyjadrená skrze náuky cirkevných otcov, hlavne na ekumenických a miestnych konciloch. Z tohto dôvodu nás Cirkev učí, aby sme prijímali s vierou a rešpektovali Sväté písmo i ústnu Tradíciu.

Zdroj: Christ – our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.