TopTip

Veríme vo Svätého Ducha

Veríme vo Svätého Ducha

Svätý Duch je tretia božská osoba a vychádza z Otca (porov. Jn 15, 26). Toto vychádzanie Svätého Ducha možno vysvetliť prostredníctvom obrazu, pričom použijeme analógiu: Otec je prameň, Syn je prúd, Svätý Duch je voda. Existuje len jeden prameň pre prúd a vodu, len jeden Otec pre Syna i pre Svätého Ducha, ktorý ako voda vyviera z prameňa a naplňuje koryto rieky a prúd. Svätý Duch je božská osoba, ktorej sa vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. Svätý Duch vychádza z Otca, prebýva v Slove a vyjadruje Slovo.

Svätý Duch je často prirovnávaný k dychu, prostredníctvom ktorého zaznieva slovo. Podľa toho v Najsvätejšej Trojici Otec vyslovuje Slovo (rodí Syna) prostredníctvom Svätého Ducha. „A je to ten [Dych], ktorý sa v momente vyjadrenia stane vysloveným slovom, pričom zjaví v sebe silu slova“ (Ján Damaský, Presný výklad ortodoxnej viery, I, 7: PG 94, 805).

Svätý Duch zjavený vo Svätom písme

Vo Svätom písme má slovo duch (po hebrejsky ruah) spoločný koreň so slovesom dýchať. Znamená dych, vietor, vzduch. Ľudský život je závislý od dýchania, a keď sa dýchanie zastaví, život sa skončí. Nie sme vládcami nad našimi vlastnými životmi – Boh nám dáva život prostredníctvom životodarného Ducha.

Od prvých viet knihy Genezis je „Duch Boží“ obrazom používaným na označovanie živého Boha (Gn 1, 2). V opise stvorenia ľudstva Sväté písmo spomína „dych života“, ktorý Boh „vdýchol do“ človeka, ktorý sa potom stal „živou bytosťou“ (porov. Gn 2, 7). V Starom zákone sa prináša mnoho ďalších obrazov ako príklady, ktoré sa v Novom zákone stanú symbolmi Svätého Ducha: „prúdy živej vody“ (Jn 7, 38), „pomazanie“  (1Jn 2, 20.27), „oheň očisty“ a „ohnivé jazyky“ (Lk 3, 16; Sk 2, 3), „vietor“ (2Kor 1, 22; Ef 1, 13; 4,30), vkladanie rúk (porov. Sk 6, 6; 8, 17-19) a „holubica“ (porov. Mt 3, 16).

Nový Zákon dáva Svätému Duchu rôzne tituly, ktoré zdôrazňujú jeho osobu a božstvo: „Tešiteľ“ (Jn 14, 16), „Duch pravdy“ (Jn 16, 13), „Duch adoptívneho synovstva“ (Rim 8, 15), „Duch Ježiša Krista“ (Flp 1, 19), „Duch Pána“ (2Kor 3, 17), „Duch Boží“ (Rim 15, 19) a „Duch slávy“ (1Pt 4, 14). Tieto tituly ukazujú, že Svätý Duch je Pánom života, a z tohto dôvodu ho označujeme ako „Pána, Darcu života“. Anafora svätého Bazila Veľkého označuje Svätého Ducha ako „oživujúcu silu“, ktorá je „zdrojom posvätenia“ a „prvým plodom večných dobier“.

Kristus poukazuje na jedinečnú misiu Svätého Ducha v dejinách spásy: „Keď príde Utešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo“ (Jn 15, 26-27). Ako Kristus predpovedal, Svätý Duch „naučí vás všetko a pripomenie vám všetko“ (Jn 14, 26), „uvedie vás do plnej pravdy ... a zvestuje vám, čo má prísť“ (Jn 16, 13). On oslávi Syna, lebo zo Synovho vezme a zvestuje to učeníkom“ (porov. Jn 16, 14).

Svätý Duch, ktorý vychádza o Otca

Cirkevní otcovia v náuke o osobe Svätého Ducha zdôrazňovali predovšetkým to, čo odlišuje osobu Svätého Ducha od osôb Otca i Syna, t. j., že Svätý Duch vychádza (po grécky exporeutai) z Otca. V koncilovej zjednotenej podobe vyznávali túto vieru prostredníctvom Symbolu viery: „Verím... v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca.“ O vychádzaní Svätého Ducha svätý Cyril Alexandrijský učí: „Svätý Duch je ten, [ktorý] ... vychádza z Boha Otca skrze Syna a ukazuje nám svoju existenciu v obraze dychu úst.“

Cirkevní otcovia rozlišovali medzi vnútorným životom Najsvätejšej Trojice a zjavením Trojice v stvorení. V Najsvätejšej Trojici Svätý Duch vychádza (po grécky exporeutai) z Otca – jedného a jediného zdroj Najsvätejšej Trojice. Keď cirkevní otcovia hovorili o pôsobení osôb Trojice v stvorení, vyznávali, že Otec posiela Svätého Ducha „skrze Syna“ . Svätý Cyril Alexandrijský, vyznávajúc tú istú vieru, vysvetľoval toto posielanie Svätého Ducha „skrze Syna“ ako fakt, že Svätý Duch „pochádza (po grécky proenai) z Otca i Syna“ . Tento výklad vyzdvihovali aj otcovia Florentského koncilu: „Niektorí hovorili, že Svätý Duch pochádza z Otca i Syna, iní hovorili, že Svätý Duch pochádza z Otca skrze Syna. Všetci sa usilovali, aj keď rôznymi slovami, povedať to isté.“  Tento názor bol vyslovený aj v článkoch Brestskej únie: „Svätý Duch ... vychádza z jedného zdroja, akoby z prameňa, z Otca, skrze Syna.“ 

Zdroj: Christ – our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 26.09.2021

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na september: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.
  • Úmysel KBS na september: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.