TopTip

Veríme v jednorodeného Syna

Veríme v jednorodeného Syna

I v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, jednorodeného, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.

(Symbol viery)

Ty .... nemáš počiatok, si neviditeľný, neobsiahnuteľný, neopísateľný a nemeniteľný. Tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, naša nádej, veľký Boh a Spasiteľ je obrazom tvojej dobroty. Je tvoja verná pečať, obraz. ktorý ťa ukazuje v sebe samom, živé slovo, pravý Boh, predvečná múdrosť, život, svätosť, moc, pravé svetlo.

(Anafora Liturgie sv. Bazila Veľkého)

Boh Otec rodí Syna v slobode a láske. Neviditeľná Otcova láska, z ktorej sa rodí Syn, sa stáva viditeľnou v Synovi: „Otec je neviditeľné [zjavenie] Syna, a Syn je viditeľné [zjavenie] Otca“ (Irenej Lyonský, Proti herézam, IV, 6, 6: PG 7, 989). V tejto láske Otec a Syn sú jedno. Zrodený Syn je zároveň hypostaticky (ako osoba) odlišný od Otca. Otec rodí niekoho iného ako seba, pričom sa úplne zjavuje v Synovi ako iný. 

Syn Boží je „odleskom Otcovej slávy a obrazom Otcovej podstaty“ (Heb 1, 3). Jeho osobné splodenie z Otca je zrodením „svetla zo svetla, pravého Boha z Boha pravého“. Syn Boží „zjavuje v sebe Otca“. Syn Boží je „živé Slovo“ , ktoré je u Boha „od všetkých vekov“ a je Bohom (porov. Jn 1, 1). Tento Syn Boží je „obrazom [Otcovej] dobroty, dokonalou pečaťou [Otcovej] podoby“, „obrazom neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15). Preto Syn Boží je zároveň Slovom i obrazom Božím.

Pri Bohozjavení na rieke Jordán sám Otec nazve Ježiša Krista svojím vlastným Synom: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1, 11). V Starom zákone je titul syn Boží daný Božiemu ľudu: „Toto hovorí Pán: Izrael je môj prvorodený syn“ (Ex 4, 22). Tento titul je daný aj Mesiášovi, Pomazanému: „Pán mi povedal: Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem“ (Ž 2, 7-8).

Nový zákon dáva nový význam titulu Syn Boží, keď zdôrazňuje jedinečnosť vzťahu medzi Ježišom Kristom a Bohom Otcom. Sám Kristus rozlišuje medzi svojím vlastným božským synovstvom a naším synovstvom v Bohu: „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi“ (Jn 20, 17; porov. Jn 1, 18). Otec dosvedčuje výlučnosť Kristovho synovstva v zjavení pri Premenení: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ (Lk 9, 35). Evanjelista Ján vyznáva božstvo Božieho Syna: „Prišiel Syn Boží a dal nám schopnosť poznať toho Pravého ...  On je ten Pravý, Boh a večný život“ (1Jn 5, 20).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.