TopTip

Veríme v Boha Otca

Veríme v Boha Otca

Kristova Cirkev, opierajúc sa o Božie zjavenie a jeho výklad cirkevnými otcami, vyznáva v Nicejsko-konštantínopolskom symbole viery svoju vieru v Boha Otca nasledovne: „Verím v jedného Boha, Otca, Všemohúceho, tvorcu neba i zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.“ Pod otcovstvom Boha sa rozumie, že Otec večne rodí Syna; a že Svätý Duch vychádza z Otca. Boh stvoril všetko a riadi všetky veci. Otec je Stvoriteľ a Vševládca pre všetko svoje stvorenie. Vesmír vznikol, pretože to chcel Boh Otec. Veríme v jedného Boha, pretože existuje len jeden Boh Otec.

Boh sa zjavuje ako osoba: „Ja som, ktorý som“, či „Ten, ktorý je“ (Ex 3, 14). Tento Boh, ktorý je osoba, je jediný, ktorý skutočne je. Všetko ostatné existuje len do tej miery, do akej to Boh chce. Boh je svätý, t. j. úplne odlišný od všetkého stvorenia. Neexistuje žiadny iný ako Boh. On je jedinečný. A tak nie je možné si ho predstaviť pomocou našich myšlienok, ani ho nijako hmotne vykresliť: „Neurobíš si nijakú modlu“ (Ex 20, 4). Na rozdiel od neživých modiel pravý Boh žije. Keďže chýbajú vhodné slová na vyjadrenie tajomstva Božieho života, Sväté písmo často používa antropomorfizmy, aplikujúc na Boha črty správania živej ľudskej bytosti: Boh miluje, konverzuje, pomáha, ľutuje, je smutný, hnevá sa, bojuje, trestá...

V Starom zákone sa Boh zjavuje skrze rôzne obrazy a udalosti, ktoré dosvedčujú jeho prítomnosť: v troch pocestných, ktorých prijal Abrahám; vo videní rebríka spájajúceho nebo a zem vo sne patriarchu Jakuba, pred Mojžišom v horiacom kríku, ktorý nezháral; v ohnivom stĺpe a oblačnom stĺpe (porov. Ex 13, 21), nad archou zmluvy (porov. Ex 25, 22); a ako tichý a pokojný vánok (porov. 1Kr 19, 12).

Vyvolený Boží ľud vyznáva svojho Boha, pričom ho vyzdvihuje rôznymi menami: Spasiteľ (2Sam 22, 2-3; Ž 106[107], 21; Iz 43, 3-4; 45, 15); Stvoriteľ (Jób 4, 17; 32, 22; Ž 95[96], 6; Iz 17, 7; 51, 13); Pán (Ex 3, 15), Otec (Ž 89[90], 27; Iz 9, 5; 63, 16; Mal 1, 6), Ženích (Oz 2, 22), Pastier (Ž 23[24], 1). Avšak starozákonné tituly boli iba predobrazmi zjavenia Boha ako Otca jednorodeného Syna: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18).

Syn Boží Ježiš Kristus, v ktorom spolu s ľudskou prirodzenosťou „prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9), zjavuje Otca: „Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27). Ježiš nás učí, aby sme oslovovali Boha ako „Otče náš“ (Mt 6, 9) a napodobňovali jeho dokonalosť: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný Boh stáva viditeľným pre ľudí: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30) a „kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9).

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.