TopTip

Slovenské diecézy majú nových kňazov

Slovenské diecézy majú nových kňazov TK KBS

Košická arcidiecéza je bohatšia o dvoch kňazov. Sviatosť kňazstva prijali z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera novokňazi František Bujňák z farnosti Pereš a Tadeáš Jacko z farnosti Lipany. 

Kňazská vysviacka sa konala v Dóme svätej Alžbety. V homílii, ktorú predniesol arcibiskup Bernard Bober, apeloval predovšetkým na odvahu novokňazov, aby sa nebáli vyjsť von zo zaužívaných spôsobov pastorácie a urobiť vždy čosi naviac. „Máte pred sebou celý život a množstvo príležitostí, aby ste dokázali, že vám záleží na tých, ku ktorým vás Boh posiela. Nečakajte na nich iba v kostole, ale zaneste im Boží pokoj a jeho požehnanie na miesta, kde žijú, kde sa radujú i vytrpia. Ak to bude potrebné pri výkone vašej kňazskej služby, nebojte sa zapojiť, hoci aj do tých najobyčajnejších prác. Už len vaša prítomnosť a dobrý príklad vzbudí otázky o Bohu a prinesie vieru.“
Novokňaz Tadeáš Jacko poďakoval rodičom, kňazom i veriacim, ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a pomocou. Vyjadril aj túžbu byť dobrým kňazom pre potreby diecézy. „Ďakujeme Bohu za povolanie a vyvolenie na kňazskú službu, že nás dnes týmto kňazským svätením pritiahol ešte bližšie k svojmu najsvätejšiemu srdcu. Veľká vďaka patrí vám, otec arcibiskup, že ste nám dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou vyslúžili sviatosť kňazstva. Ďakujeme za vaše povzbudivé slová a každú modlitbu. Chceme byť dobrými kňazmi, vždy zjednotenými s diecéznym biskupom a tak dennodenne konať kňazskú službu celým srdcom.“
V závere slávnosti arcibiskup Bober prijal od novokňazov ich novokňazské požehnanie a oznámil im aj miesta, kde začne ich služobné pôsobenie od 1. júla.

Spišská diecéza má päť novokňazov. Kňazská vysviacka sa konala v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Na úvod kňazskej vysviacky zaznelo svedectvo súcosti kandidátov, ktoré predniesol rektor kňazského seminára Peter Majda. „Najdôstojnejšie Otče, svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvätili za kňazov." „Si si istý, že sú na to súci?“ - pýtal sa spišský administrátor biskup Ján Kuboš.
„Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci,“ odpovedal rektor seminára.

Hlavným svätiteľom bol diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš, ktorý povzbudil novokňazov v ich službe. „Milí, čoskoro novokňazi. Boli ste volaní po mene. Duch Svätý, darca darov urobí z vás kňazov. Sacerdos, Svätý dar. Usilujete sa milí ordinandi, aby aj vďaka vašej spolupráci s ponúkanými milosťami zostali ste po celý svoj život vzácnym, hodnotným Božím darom pre cirkev i pre svet.“
V Banskej Bystrici sa kňazská vysviacka konala v Chráme Nanebovzatia Panny Márie. Vysvätení boli traja novokňazi. Hlavným svätiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. „Berte si príklad zo svätého Jozefa. Slúžte Ježišovi Kristovi tak verne, tak pokorne, tak vytrvalo ako to robil aj svätý Jozef a potom ten kňazský znak, ktorý bude navždy vtlačený do vašej duše, bude krásne žiariť. Bude znakom, príkladom obetavej kňazskej služby v Kristovej cirkvi. Amen,“ povedal biskup Chovanec.
Na konci svätej omše udelili novokňazi svoje novokňazské požehnanie najprv svätiteľovi a potom ostatným veriacim. „Vkladaním mojich kňazských rúk, na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Františka Xaverského, vašich nebeských patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.“ V nasledujúcich dňoch sa budú konať primičné sväté omše novokňazov v rodných farnostiach.

Slávnosť kňazskej vysviacky sa konala aj v ráde menších bratov konventuálov. V Kostole svätého Františka z Assisi v bratislavskej Karlovej Vsi pri svätej prijal sviatosť kňazstva diakon Peter Mária Kozma. Vkladaním rúk bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka sa tak rozšírili kňazské rady u minoritov, v jednom z troch hlavných františkánskych rehoľných spoločenstiev. Kustód slovenských minoritov Lucián Bogudski v úvode slávnosti zdôraznil, že každý zo spoločenstva zohral dôležitú úlohu v živote i duchovnej formácii Petra Mária Kozmu. „Teším sa z početnej prítomnosti mojich rehoľných spolubratov a zvlásť z toho, že je medzi nami páter Tomáš z Ríma. Som veľmi rád, že ste tu s nami aj vy, naši farníci, priatelia a spoločníci v zápase o nebeské kráľovstvo. To medzi vami sa Peter pripravoval na dnešný deň a práve vy pred prítomným tu biskupom môžte dosvedčiť, či je hoden alebo nie prijať túto hodnosť.“
Podľa svätiteľa, bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka, je náš život zápasom. „Celoživotný zápas je zápas, aby sme raz dosiahli Božie kráľovstvo a vytvárali Božie kráľovstvo v tom prostredí, do ktorého nás Pán postavil. Celkom osobitným príbehom takéhoto kráľovstva je kňazská vysviacka, keď sa mladý muž rozhodne, že sa chce na celý život Kristovi zasvätiť ako kňaz. Nastavme si v týchto okamihoch srdce na takú bázeň pred silou Božej prítomnosti, ktorá vpečaťuje do našich sŕdc nezmazateľný znak lásky.“
Novovysvätený kňaz Peter Mária Kozma v závere vysviacky neskrýval svoju vďačnosť. „Ďakujem úplne na prvom mieste Pánu Bohu, lebo to je jeho dielo. To nie je moje. To Pán Boh ma povolal aj do rehole, aj do tejto kňazskej služby. Ja sa dávam. Prosím o modlitbu, aby som naozaj dokázal vždy dávať. Tak ako to, čo dnes teraz prežívam, aby to trvalo po celý môj život.“
Primície bude novokňaz sláviť budúcu sobotu 26. júna v Kostole svätých Šimona a Júdu Tadeáša vo Veľkých Kapušanoch. Prvým miestom pôsobenia Petra Mária Kozmu bude na základe dekrétu Kláštor svätého Františka z Assisi v Bratislave v Karlovej Vsi.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.