TopTip

Rodinná liturgia pri štedrej večeri

Rodinná liturgia pri štedrej večeri

NÁVRH RODINNEJ MODLITBY PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE

Keď sa členovia rodiny zišli okolo prestretého a pripraveného vianočného stola, niektoré z detí môže zapáliť sviecu a potom všetci spoločne zaspievajú vhodnú koledu, napríklad Narodil sa Kristus Pán (JKS 44) alebo Búvaj dieťa krásne (JKS 39). Na vhodnom mieste sa môžu postaviť aj jasličky.

Úvod

Spoločnú modlitbu začne otec:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

R. Amen.

Nech je zvelebený Boh, ktorý nám doprial stretnúť sa v tento svätý večer a spoločne chváliť jeho meno za veľkosť jeho lásky, ktorú nám prejavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi.

R. Amen.

Milí moji (M. a M. môže menom osloviť svoju manželku a deti), som šťastný, že po roku môžeme opäť prežívať Vianoce, náš vzácny kresťanský sviatok, kedy spoločne oslavujeme narodenie Pána Ježiša. Prichádza k nám ako jeden z nás ľudí, aby sme vedeli, že Boh nám je blízky a že v duchu môžeme hľadieť na jeho ľudskú tvár a vidieť v nej nebeského Otca. (Jn 14, 9) Aké je krásne, keď prežívame spoločenstvo rodiny, keď máme jeden druhého, keď sa môžeme potešiť darčekmi a zažiť lásku. Ešte krajšie je vedomie, že medzi nami je prítomný sám Pán Ježiš. (Mt 18, 20) Prečítajme si úryvok zo Svätého písma (môžeš napríklad ty, M.; osloví jedno z detí), aby sme počuli, ako sa nám prihovára a povzbudzuje nás Pán.


Čítanie Svätého písma 1 Jn 4, 7. 9. 12

Jedno z detí, alebo ak sú malé, jeden z rodičov, prečíta nasledovný úryvok Svätého písma.

Svätý apoštol Ján napísal:

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.


Reflexia nad Božím slovom

Mama osloví členov rodiny:

Svätý Ján nás uisťuje, že Božia láska sa prejavuje predovšetkým v láske medzi nami... a ak sme úprimní, vieme, že aj v tomto roku sme nie vždy dokázali v takejto Bože láske žiť a robiť ju viditeľnou v našich vzťahoch. Preto aj v tejto svätej chvíli odovzdajme Pánovi Ježišovi všetko, čím sme si ublížili, v čom sme neboli verní jeho láske a v čom ešte musíme rásť a dozrievať.

Volajme: Pane, zmiluj sa.


– Ty si prišiel na svet ako malé dieťa, aby si nám ukázal, ako veľmi nás miluješ.

– Ty si nás pozval k tomu, aby sa navzájom milovali tak, ako nás ty miluješ.

– Ty si nás uisťuješ o tom, že tvoja láska je väčšia ako akýkoľvek náš hriech.

– Ty nám dávaš silu, aby sme vytrvali v dobre a premáhali každé zlo.

– Ty, Pane, nám dávaš tieto sväté chvíle, aby sme znovu pocítili vzájomnú blízkosť.


Otec zavŕši modlitbu:

Pane, obraciame sa k tebe aj počas týchto Vianoc. Ty si náš zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec a Knieža pokoja. (Iz 9, 6) Túžime po tom, aby si bol medzi nami, v centre nášho rodinného života, keď oslavujeme tvoje narodenie. Daj nám silu pocítiť tvoju lásku a pomôž nám vniesť ju do všetkých našich rodinných aktivít. Nauč nás modliť sa so skrúšeným srdcom a pomôž nám oslavovať ťa uprostred nás. Daj nám ducha múdrosti a zjavenia, aby sme ťa lepšie poznali. (Ef 1, 17) Ďakujeme ti za to, že si Emanuel, „Boh s nami“, a prosíme, otvor naše oči, aby ste si to uvedomovali každý deň, keď sa budeme navzájom stretávať. Pomôž nám byť milými a súcitnými, navzájom si odpúšťať, ako si aj ty odpustil nám. (Ef 4, 32) Vnukni nám, ako máme milovať a starať sa aj o tých, ktorí nežijú s nami v našom domove. Naplň nás láskou k trpiacim a osamelým. Nauč nás byť láskavými ku všetkým, ktorí nás v tomto vianočnom čase zvlášť potrebujú. Nech každý, kto príde medzi nás, nájde v našej rodine pokoj a prijatie. Prosíme ťa, aby si sa svojou láskou dotkol aj tých členov našej rodiny, ktorí ťa nepoznajú. Otvor naše srdcia, aby sme im preukázali lásku. A buď svetlom aj pre všetkých našich drahých, ktorí nás opustili a odišli do večnosti. Ty si Spasiteľ sveta. Amen


Modlitba Pána

Mama:

Teraz sa chyťme za ruky a posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nám dal Pán ako vzor každej našej modlitby:

Všetci pokračujú:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.


Požehnanie jedla

Otec:

Prosíme ťa, Pane, požehnaj našu rodinu, a daj každému z nás to, čo najviac potrebujeme, aby sme boli dokonalí v láske. A teraz, keď si v tento svätý večer sadáme k tomuto slávnostnému stolu, ostaň medzi nami, pretože len v tebe nájdeme pravý dar, ktorým nám nebeský Otec otvoril nebo. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Podľa okolností môže nasledovať modlitba Anjel Pána, po nej spev vianočnej piesne Tichá noc (JKS 88).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Proyecto de casa unifamiliar para familias de 5-6 miembros.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.