TopTip

Prvý vatikánsky koncil vo svetle výročí

Prvý vatikánsky koncil vo svetle výročí

Ôsmeho decembra 2019 uplynulo 150 rokov od zahájenia Prvého vatikánskeho koncilu (1869-1870). Dvadsiateho októbra 2020 uplynie 150 rokov od jeho odloženia na neurčitý čas, lebo pre francúzsko-nemeckú vojnu koncil nemohol pokračovať vo svojej práci. Spoznajte okolnosti, ktoré viedli k zvolaniu 20. ekumenického koncilu Katolíckej cirkvi. Napríklad vypočutím si relácie História a my zo 17. septembra 2020. Reláciu nájdete v archíve Rádia LUMEN.

Ako napísal nemecký historik Christian Lange, na poradách prvého koncilu vo Vatikáne sa zúčastňovalo približne 600 až 700 biskupov, prezidenti mníšskych kongregácií a generálni predstavení rádových spoločenstiev. Prevažovali účastníci z románskych krajín, ktorí dohromady predstavovali okolo 64 percent prítomných. Z anglosaskej oblasti – vrátane Spojených štátov amerických – pochádzalo okolo 14 percent koncilových otcov. Z nemecky hovoriaceho priestoru prišlo približne 8 percent. 46 účastníkov reprezentovalo východné katolícke cirkvi. 50 pricestovalo z Latinskej Ameriky. A tak okruh účastníkov na koncile odrážal celosvetovú Katolícku cirkev.

Hoci z celkovo 65 schém predložených piatimi prípravnými komisiami bolo 5 bližšie prerokovaných na prvom vatikánskom koncile, koncil schválil len dva dokumenty. Po vypuknutí nemecko-francúzskej vojny, po odchode francúzskych jednotiek a napochodovaní talianskych zväzov do Ríma bola 20. októbra 1870 synoda rozpustená.

Dogmatická  konštitúcia o katolíckej viere

Zatiaľ čo kontroverzne diskutovaná bola otázka o neomylnosti pápežského učiteľského úradu, pri porade o dogmatickej konštitúcii o katolíckej viere Dei Filius z 24. apríla 1870 vyšla najavo vysoká zhoda.

Táto konštitúcia zdôraznila najskôr, že existuje len jeden Stvoriteľ, ktorým je sám Boh. Tento je všemohúci, a preto „nekonečný rozumom, vôľou a každou dokonalosťou“.

Pretože svet bol stvorený týmto Stvoriteľom „celkom slobodným rozhodnutím“, môže „byť s istotou poznaný prirodzeným svetlom ľudského rozumu zo stvorených vecí. To znamená, že prvý vatikánsky koncil sa prihlásil k prirodzenej teológii.

Aby dal stvoreniam informáciu o svojom vlastnom bytí, tento Boh Stvoriteľ sa ľuďom zjavil ešte aj „nadprirodzenou cestou“ – a síce, ako to sformuloval Tridentský koncil, „v napísaných knihách a nenapísaných tradíciách“.

Pretože človek „celkom závisí od Boha ako od svojho Stvoriteľa a Pána a stvorený rozum je celkom podriadený nestvorenej Pravde, máme zjavujúcemu Bohu vierou preukazovať úplnú poslušnosť rozumu aj vôle“. Pán preto ustanovil Cirkev „ako strážkyňu a učiteľku zjaveného slova“, aby mohlo byť „spoznané všetkými“.

Pretože Cirkev takýmto spôsobom „pevne drží pravú vieru a neustále v nej zotrváva“, neexistuje ani protirečenie medzi vierou a ľudským rozumom, lebo „ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu“. Preto „holé zdanie nejakého takého protirečenia pochádza zväčša z toho, že pravdy viery sa nechápu alebo nevysvetľujú v zmysle Cirkvi alebo sa výmysly rozličných mienok vydávajú za výdobytky rozumu“.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Garage with a large garden shed or workshop with a gable roof

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.