TopTip

Zo zahraničia
Pápež píše zasväteným pannám aj misionárom

Pápež píše zasväteným pannám aj misionárom

Vatikán v uplynulom týždni zverejnil niekoľko textov, pod ktorými je podpísaný pápež František. Prvým je jeho posolstvo pri príležitosti 50. výročia obnovenia zasvätenej formy života v podobe inštitútu tzv. zasvätených panien. Tú obnovil sv. Pavol VI. 31. mája 1970 prostredníctvom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Odvtedy sa týmto spôsobom na rôznych miestach sveta, vrátane Slovenska, zasvätilo viac než 5-tisíc žien.

Podľa kánonu 604 platného Kódexu kánonického práva (CIC), panny, „ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup zasvätí Bohu podľa schváleného liturgického obradu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe cirkvi.“

Vo svojom posolstve zasväteným pannám František napísal: „Vaše povolanie je znakom nevyčerpateľného a mnohotvárneho bohatstva darov Ducha zmŕtvychvstalého Pána, ktorý robí všetko novým. Je to tiež znak nádeje, ukazujúcim na vernosť Otca, ktorý aj dnes prebúdza v srdciach niektorých žien túžbu byť zasvätené Pánovi v panenstve, žiť v konkrétnom spoločenskom a kultúrnom prostredí a zakoreniť v konkrétnej cirkvi, a tým vyjadrovať spôsobom života, ktorý je síce staroveký, ale súčasne moderný a stále nový. Súc sprevádzané vašimi biskupmi ste si postupne boli stále viac vedomé osobitosti svojej formy zasväteného života a uvedomili ste si, že vaše zasvätenie vás robí konkrétnym ordo fidelium v Cirkvi.“ 

Posolstvo k svetovému dňu misií

Druhým ním podpísaným dokumentom je ďalšie posolstvo vydané pri príležitosti Svetového dňa misií, ktorý sa bude sláviť v tretiu októbrovú nedeľu. Vybraný bol preň 8. verš zo 6. kapitoly starozákonnej Knihy proroka Izaiáša „Hľa, tu som, pošli mňa“„Sme skutočne vystrašení, dezorientovaní a bojíme sa,“ píše pápež a pokračuje: „Bolesť a smrť nás nútia prežívať našu ľudskú krehkosť, ale zároveň nám pripomínajú našu hlbokú túžbu po živote a oslobodení od zla. V tejto súvislosti sa výzva na misiu, výzva vystúpiť zo seba pre lásku k Bohu a blížnemu predstavuje ako príležitosť zdieľania, služby a orodujúcej modlitby. Poslanie, ktoré Boh zveruje každému z nás, nás vedie od strachu a introspekcie k opätovnému uvedomeniu si, že nachádzame seba samých presne vtedy, keď sa sami dávame druhým.“

Kvôli transparentnosti prideľovania verejných zákazok

Tretí nedávno zverejnený text má trochu inú povahu než dva predchádzajúce. Je ním totiž apoštolský list typu motu proprio Svätého otca týkajúci sa transparentnosti, kontroly a konkurencie v procedúrach prideľovania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán. Podpísaný bol dňa 19. mája 2020, zverejnený 1. júna denníkom L´Osservatore Romano a do platnosti vstúpi od júla.

Jeho súčasťou sú dve prílohy: samotné normy v rozsahu 86 článkov a jurisdikčné a procesné smernice v ďalších dvanástich článkoch. Táto nová norma zodpovedá medzinárodnej konvencii OSN proti korupcii, podpísanej ešte v roku 2003 v mexickej Meride. Centralizujú sa ňou pravidlá, ako aj riešenie ich porušovania a konfliktov v spomínanej oblasti verejných zákaziek.

Globálna ekonomika a zvýšená vzájomná závislosť poukázali na možnosť dosiahnuť výrazné úspory nákladov prostredníctvom práce viacerých dodávateľov tovarov a služieb,“ vysvetľuje František v apoštolskom liste a pokračuje: „Tieto možnosti sa musia využívať predovšetkým pri správe verejných statkov, kde je potreba vernej a čestnej správy ešte naliehavejšia vzhľadom na to, že v tejto oblasti je správca vyzvaný, aby prevzal zodpovednosť za záujmy spoločnosti presahujúce rámec individuálnych alebo konkrétnych záujmov. Táto požiadavka podporila aj špecifickú a dôslednú reguláciu v rámci medzinárodného spoločenstva, ktoré má teraz také princípy a pravidlá, ktoré inšpirujú správanie a ilustrujú skúsenosti rôznych štátov. Je užitočné odvolávať sa na toto normatívne dedičstvo spolu s jeho dobrou praxou, pričom treba pamätať na základné princípy a ciele kanonického poriadku a zvláštnosť poriadku a zvláštností Vatikánskeho mestského štátu.“

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 12.07.2020

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na júl: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny
  • Úmysel KBS na júl: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú pre dôstojný život a zabezpečenie rodín
  • Modlí sa o. Ján Sabol.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za zdravie nášho dieťaťa v brušku, som v 4.mesiaci tehotenstva, za trpezlivosť pri výchove 3. ročného dieťaťa a za živú vieru pre manžela Martina. Viktória
  • Za dar viery pre manželku a synčeka a za pokoj v rodine. Jano
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.