TopTip

Nezadržateľne sa blíži sviatok Paschy

Nezadržateľne sa blíži sviatok Paschy

Slovo Pascha, odvodené z hebrejského slova Pesach, znamená prejsť popri, prejsť cez. Pascha Ježiša Krista je jeho prechodom cez utrpenie a smrť k jeho osláveniu vo vzkriesení a nanebovstúpení. V najhlbšom zmysle slova sám Kristus je pascha (prechod) (porov. 1Kor 5, 6-8), pretože v ňom prebieha prechod zo smrti do života: „Pascha, pascha Pánova, pretože zo smrti do života a zo zeme do nebies previedol nás Kristus Boh.“ Bez neho by všetko úsilie ľudstva oslobodiť sa od otroctva hriechu a smrti bolo márne.

V Starom zákone slávenie Paschy pripomínalo oslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva. Keď faraón odmietol prepustiť ľud, anjel smrti vzal život egyptským prvorodeným. Prešiel popri izraelských domoch, ktorých veraje dverí boli podľa Mojžišových pokynov pomazané krvou obetovaného baránka, a tak nezomrelo žiadne prvorodené hebrejské dieťa (porov. Ex 12, 12-13). V slávení Paschy si židia pripomínali aj prechod cez Červené more, keď Pán Boh zachránil izraelský ľud pred faraónovým vojskom (porov. Ex 14).

Starozákonná Pascha bola predobrazom Kristovej paschy. Pripravila Boží ľud na konečné oslobodenie a spásu v Božom kráľovstve: Kristus – Boží Baránok – svojou krvou (porov. 1 Pt 1, 19) vyvádza ľudstvo v exode z otroctva hriechu a spod nadvlády smrti a uvádza nás do vzkriesenia a večného života.

Kristus, naša pascha, berie na seba hriech sveta, utrpenie a smrť: „Aké utrpenie prijal kvôli nášmu dobru? Bolo to utrpenie z lásky. Láska je trpezlivá.“ Kristova pascha je manifestáciou Božej lásky: „Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“ (Jn 13, 1). Pán dobrovoľne prijíma svoju smrť: „Ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ (Jn 10, 17-18). Kristus prináša seba ako obetu za nás, „zároveň ako kňaz i Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Gregor Nysský, Reč 1: Na Svätú Paschu, 1). Kristus premohol smrť svojím vzkriesením, lebo Boh nedá „svojmu svätému uvidieť porušenie“ (Ž 15 [16], 10). Skrze vzkriesenie sa Kristova smrť stala prechodom do nového života. Pre zmŕtvychvstanie sa Kristova smrť stala naším prechodom do nového života.

„Posledný nepriateľ – smrť“ (porov. 1Kor 15, 26), proti ktorému bolo ľudstvo bezmocné, je teraz zničený Kristovou paschou. „Síce zomrieme, ale nezostaneme v smrti; čo znamená vôbec nezomrieť. Lebo tyrania smrti, a síce smrť, je vtedy, keď tomu, kto zomrel, už nikdy viac nie je dovolené vrátiť sa do života. No ak po úmrtí je život, a to lepší život, toto nie je smrť, ale spánok.“ Kristovo vzkriesenie je jedinečnou a neopakovateľnou historickou udalosťou a základom kresťanskej viery. „Ak nebol Kristus vzkriesený ... márna je vaša viera“ (1Kor 15, 14). Viera vo vzkrieseného Krista je začiatkom našej paschy.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 09.08.2022

  • O Božie požehnanie pre Oľgu, ktorá má dnes 64 rokov. (Katarína)
  • O uzdravenie mamy Janky z ťažkej choroby. (Gabriela)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.