TopTip

Krst je len začiatkom života s trojjediným Bohom v Cirkvi

Krst je len začiatkom života s trojjediným Bohom v Cirkvi

Krst ponorí človeka do tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Krst je začiatkom iniciácie do tajomstiev (v gréčtine mystagogia). Novopokrstená osoba po tom, čo sa stala účastníkom na Kristovej smrti a vzkriesení, je zapečatená darom Svätého Ducha v myropomazaní a v Eucharistii prijme pokrm večného života.

V gréckokatolíckej tradícii je kresťanská sviatostná iniciácia vyjadrená aj v priestorových pojmoch. Krst sa začína v predsieni alebo baptistériu, myropomazanie sa koná v lodi alebo chráme veriacich a sväté prijímanie na prahu svätyne. Novopokrstení sú zaodetí do svetlého rúcha, ktoré sa v ranej Cirkvi nosilo počas celého Svetlého týždňa. Toto rúcho znamená radosť života v Kristovi a očakávanie plného stretnutia s Bohom pri druhom Kristovom príchode.

Primárnym kontextom, v ktorom sa odovzdáva viera, je rodina. Rodičia formujú svoje deti vo viere príkladom svojho života a slovami svojej modlitby. Vyučovaním evanjelia a vydávaním svedectva o ňom sa rodičia stávajú prvými katechétmi pre svoje deti. Keď rodičia vychovávajú deti po kresťansky, vytvárajú vo svojej rodine osobitnú atmosféru, atmosféru spoločnej modlitby pred ikonami a zachovávania nedieľ a sviatočných dní.

Od mladého veku deti vstupujú do duchovného života. Tento život je postavený na modlitbe, počúvaní Božieho slova a prijímaní Eucharistie. Keď deti dorastajú do zrelosti, s pomocou svojich rodičov vrastajú do milosti tajomstva krstu. Učia sa premáhať zlo a robiť to, čo je dobré. Pre deti je dedičstvo viery, ktoré dostali od svojich rodičov, znakom istoty večného života. Zbožný život krstných rodičov a členov širšej rodiny tiež zohráva dôležitú rolu v dozrievaní dieťaťa vo viere. Kresťanské rodinné zvyky vytvárajú u detí kresťanský pohľad na narodenie a smrť človeka, na formovanie rodín a rodinné vzťahy a rozvíjajú pocit spolupatričnosti v cirkevnom spoločenstve a v jednom ľude.

Každý národ je spoločenstvom, so svojou vlastnou historickou pamäťou, pozemskou domovinou a bojom za blaho a dokonalosť. K národom poslal Ježiš svojich apoštolov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20). Pokresťančovanie národov závisí od postupného formovania kresťanského svetonázoru a štruktúrovania života. Kresťanská kultúra daného národa je prostriedkom na odovzdávanie viery z generácie na generáciu. Vychováva v národe lásku k Bohu, k pozemskej vlasti človeka, k obetavej službe pre jej blaho a k čestnému prístupu k práci; posilňuje väzby v rodinách, medzi príbuznými a v spoločnosti. Vzájomné prenikanie evanjelia a kultúry ľudu je vyjadrené v samospráve cirkvi.

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 10.08.2022

  • O oslobodenie syna a nevesty zo závislosti. (mama)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.