TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Kristovo nanebovstúpenie

Kristovo nanebovstúpenie

Aj keď Lukášovo dvojdielo hovorí o viditeľnom Ježišovom vznesení sa do neba (Lk 24,51), resp. o viditeľnom vzatí Ježiša do neba (Sk 1,11), Kristovo nanebovstúpenie si nemožno predstavovať podľa prírodných zákonov, lebo oslávené telo zmŕtvychvstalého Krista už nepodliehalo pozemským fyzikálnym zákonom.

Pán Ježiš nanebovstúpením ukončil verejné a viditeľné účinkovanie na zemi. Kristovo nanebovstúpenie tvorilo záver zjavení a začiatok kazateľskej činnosti apoštolov.

Zostúpenie z neba na zem sa uskutočnilo pri vtelení Božieho Syna a ten istý Ježiš vystúpil s ľudskou prirodzenosťou do neba (Jn 3,13, Ef 4,8-10).

Ježišovo nanebovstúpenie malo za cieľ jeho povýšenie. Kristus prevzal vládu nad všetkým (Ef 4,8–10; 1,20n). Jeho povýšenie na Pána, Mesiáša a Syna (Rim 1,4; 14,9; Sk 2,36), Príhovorcu (Rim 8,34), Vládcu  a Spasiteľa (Sk 5,31) je zamerané na druhý príchod v sláve, pri ktorom sa povýšený Pán ukáže ako sudca (Sk 10,42; 17,31).

Kristovo nanebovstúpenie – jeho „odchod“, jeho „oslávenie“ – bolo potrebné, aby zoslal Svätého Ducha (Jn 16,8; 7,39; Lk 24,49; Sk 1,8; 2,32; Ef 4,8–12).

Cirkev spočiatku nepoznala vlastný sviatok Kristovho nanebovstúpenia (Pseudo-Barnabášov list 15,9), spomínalo na naň v rámci slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Samostatný sviatok Nanebovstúpenia Pána je dosvedčený až v 4. storočí (Apoštolské konštitúcie 8,33) a pred 5. storočím nie je všeobecne rozšírený.

Keďže v Novom zákone je rozprávanie o Kristovom nanebovstúpení posledným veľkonočným príbehom a súvisí so zoslaním Ducha Svätého na Turíce, bolo príhodné v rámci liturgickej reformy natiahnuť veľkonočné obdobie od slávnosti Kristovho zmŕtvychvstania cez slávnosť Nanebovstúpenia Pána až po slávnosť Zoslania Ducha Svätého.  

Kristovo nanebovstúpenie a zasadnutie po pravici Boha Otca je obsiahnuté už v najstarších vyznaniach viery a viackrát ho potvrdil Učiteľský úrad Cirkvi. Zdôrazňuje sa oslávená telesnosť v Kristovom nanebovstúpení.

Nanebovstúpenie je momentom Synovho paschálneho tajomstva, ktoré zahrňuje jeho utrpenie, smrť, zostup do podsvetia, vzkriesenie i druhý príchod v sláve.

Vo vyznaní viery v Kristovo nanebovstúpenie sa vyjadruje veľkonočná viera, že Syn, ktorý sa stal človekom a uponížil sa až na smrť na kríži, bol definitívne a navždy vzatý do plnosti života a moci svojho Otca. 

Vzkriesený Kristus je definitívne pri Otcovi a v rovnakom čase novým spôsobom pri Cirkvi. 

Nanebovstúpenie je začiatkom Kristovho druhého príchodu, jeho vždy nového príchodu vo Svätom Duchu, najmä v bohoslužobnom zhromaždení Cirkvi, ktorá zostáva zameraná na Kristov definitívny druhý príchod v sláve.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 29.11.2020

 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na november: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
 • Úmysel KBS na november: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému Písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha
 • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
 • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.